08 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Hembygdsparken i Ängelholm har något för alla åldrar. Här finns ett lädermuseum, en djurpark, och gott om picknickmöjligheter. På somrarna är det fyllt till bredden med föreställningar, både buskis och konserter. Det hela grundar sig i ett välfungerande samspel mellan privata och offentliga aktörer.  

1935 avsattes markområdet till kommunens förfogande, en damm byggdes och lokala aktörer gick in och bidrog till att Ängelholms nya mötesplats kunde växa fram. Idag är platsen mer känd som Hembygdsparken. I navet står Carl-Gustaf Gudmundsson, ordförande i föreningen som har varit med sedan barnsben.  

Vad är ditt långsiktiga mål med Hembygdsparken?

Vi vill bibehålla bilden av Hembygdsparken som den självklara mötesplatsen för Ängelholm och de kringliggande kommunernas invånare. Just nu bygger vi ett tak över sittplatserna framför scenen så besökarna ska vilja se på föreställningar även när det regnar.  

Hur fungerar samarbetet mellan privata och offentliga aktörer?

Väldigt bra, utan det hade det inte funnits någon Hembygdspark. Engagemanget från kommunens alla aktörer är överväldigande. Vi hade en incident nyligen där någon klottrat på en av väggarna i parken. Strax därefter ringde en representant från ett företag mig och insisterade på att få betala för saneringskostnaderna, avslutar Carl-Gustaf.  

Öresundskraft har i över 10 år på flera sätt stöttat Hembyggdsparken och levererar även el till anläggningen.    

{{posts.CurrentItem.Author}}