17 augusti 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Att investera i solceller kan tyckas vara en svår uppgift – det är ju så mycket att tänka på! I själva verket är det en rätt enkel investering att göra, då det mest sköter sig själv och Öresundskraft hjälper dig på vägen, säger Öresundskrafts solcellsexpert Lisa Hägg. Det finns dock några saker som är bra att tänka på i förväg och Lisa hjälper dig reda ut dessa. Först ut är investeringsbidrag vs ROT-avdrag.  

Som privatperson har du möjlighet att få två olika slags stödsystem när du köper en solcellsanläggning, närmare bestämt investeringsbidrag och ROT-avdrag. Tyvärr går inte dessa kombinera, så du måste själv fatta beslut kring vilket alternativ som passar dig bäst.  

Investeringsbidraget för solcellsanläggningar är ett stödsystem som har funnits sedan 2009. Som privatperson kan du ansöka om ett bidrag på 20 % av investeringen. På grund av stödets utformning har pengarna kontinuerligt tagit slut, vilket har inneburit väntetider upp emot två år då nya medel måste skjutas till. Det finns också en risk att stödet tar slut innan utbetalningar har gjorts till alla som ansöker och att du då inte får några pengar. Även om Regeringen har höga ambitionsnivåer kring solceller finns det inget uttalat att alla som söker ska få pengarna.  

Om du istället väljer ROT-avdraget får du en skattereduktion på 30 % av installationskostnaden, vilket motsvarar ett stöd på 9 % av hela investeringen. ROT-avdraget görs i samband med att du betalar fakturan och du får därmed stödet direkt. Viktigt att ha i åtanke kring ROT-avdraget är att det endast gäller hus som är äldre än 5 år, samt att det finns ett maxbelopp på 50 000 kr per person och år. Om du gör renoveringar samma år som du investerar i din solcellsanläggning finns det därför en risk att du överskrider maxbeloppet och därför blir återbetalningsskyldig.  

Vad rekommenderar vi på Öresundskraft då? Ja, det är svårt att säga då det varierar från fall till fall.  

Investeringsbidrag

+ Högst stödnivå (20 % av investeringen)
+ Gäller alla slags solcellsanläggningar, oavsett hus
− Lång väntetid
− Risk att stödet tar slut  

ROT-avdrag

+ Du är säker på att du får pengarna
+ Avdraget görs i samband med fakturan
− Lägre stödnivå än för investeringsbidrag (9 % av investeringen)
− Gäller endast för hus som är äldre än 5 år
− Maxbelopp på 50 000 kr per person och år    

{{posts.CurrentItem.Author}}