18 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Våren 1974 inledde Öresundskraft, som då hette Helsingborgs Kommunala Affärsverk, samarbetet med Kemira, dåvarande Boliden Kemi. Det var samma år som 18-åriga Björn Borg vann franska öppna mästerskapen på grus. Richard Nixon avgick som USA:s president på grund av Watergateaffären, rockgruppen Blondie bildas och ABBAs Waterloo vann Eurovision. I år har Öresundskraft och Kemira hängt ihop i 43 år. Tänk vad tiden går.

Samarbetet innebär att Kemira levererar restvärme till oss på Öresundskraft. Tack vare Kemira kan vi erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga, stabila priser. Samarbetet gynnar kunder så väl som regionen och miljön. Kemiras restvärme kan tas tillvara i fjärrvärmenätet vilket i sin tur minskar utsläppen i regionen. Bara restvärmen från Kemira motsvarar uppvärmningen av cirka 20.000 villor. Samtidigt får Kemira avkastning för en restprodukt vilket stärker deras konkurrenskraft och ger arbetstillfällen i regionen.

”Samvärme Helsingborg”, som samarbetet mellan Kemira och Öresundskraft kallas, har även rönt internationellt intresse. Utöver affärsnyttan har CO2-utsläppen minskat med cirka 1,6 miljoner ton sedan starten 1974. Det motsvarar 42 000 flygresor mellan Stockholm och New York per år.

2016 förnyades samarbetet. Kemira har beslutat sig för att fortsätta leverera restvärme till fjärrvärmenätet fram till 2025. Det tackar både vi och regionen för. Och vi hoppas naturligtvis att samarbetet ska sträcka sig ännu längre så att vi kan fortsätta hålla värmen åt regionen.

         

{{posts.CurrentItem.Author}}