19 mars 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Intresset för elbilar och laddbara fordon ökar markant i Sverige. Ett ökat intresse att köra elbil gör att hyresgäster och anställda mer och mer förväntar sig att kunna ladda sina bilar hemma i fastigheten och på jobbet. Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad har blivit en av de viktigaste förutsättningarna för omställningen till elbil i Sverige.  

Ökning av antalet elbilar i Sverige

Först lite elbilsstatistik! Mellan Q1 2019 och Q1 2020 ökade nyregistreringarna av antalet laddbara fordon i Sverige från 78 608 till 106 716 stycken. Detta motsvarar en ökning på c.a 74%. Vad det gäller bara elbilar ökade vi samma period från 20 447 stycken registrerade elbilar till 31 345 stycken, en ökning på 65%.

Fördelar med elbil 

Att intresset för elbilar och laddbara fordon ökar är inte så konstigt med tanke på att det finns en hel del fördelar med elbilar jämfört med fordon med förbränningsmotor:

  • Elbilar har betydligt färre rörliga delar vilket gör att de kräver mindre underhåll och reparationer.
  • Elbilar är miljökloka och under drift/körning avger de inga avgaser till skillnad från en fossildriven bil. Vad elbilar kostar miljön i produktionsfasen kompenserar de för under körtiden.
  • Elbilar kräver inga bränsletransporter eftersom el inte behöver transporteras på samma sätt som bensin. Detta är en stor fördel för miljön.
  • Elbilar håller längre tack vare ett lättare material som har mindre risk för korrosion. Det gör att karossen håller längre.
  • Elbilar har bättre köregenskaper eftersom batteriet ofta sitter monterat på bottenplattan vilket gör att bilen blir lättare att hantera.

Allt viktigare att erbjuda laddplatser vid din fastighet

Eftersom intresset för elbilar växer så stiger också behovet och förväntningarna av att kunna ladda sin elbil snabbt och lätt. Exempel är när man parkerar vid matbutiken, hemma vid lägenheten, på jobbet eller om man bara är ute och shoppar. För fastighetsbolag och hyresvärdar blir det viktigare att installera en eller flera laddplatser i fastigheten utan att administrationen av laddningen blir svår att hantera. Laddplatser innebär konkurrensfördelar gentemot andra fastigheter och det är dessutom en symbolhandling och ett ställningstagande som kan påverka varumärket positivt. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening som erbjuder elbilsladdning blir mer och mer attraktivt för potentiella lägenhetsköpare.  

Investeringsstöd till laddstolpar för företag och organisationer

Investeringsstödet ges till företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddstationer som används av dem själva. Investeringsstödet betyder att du får ett engångsbelopp som omfattar högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna och högst 15 000 kr per laddningspunkt. Stödet söker du efter genomförd installation. Mer information om investeringsstödet hittar du hos Bee Charging Solutios.  

{{posts.CurrentItem.Author}}