19 maj 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Att producera egen el via solceller, lagra den och kunna fördela elen mellan olika fastigheter och byggnader är en potentiellt viktig lösning för både klimatet och effektbristen i elnätet. Närproducerad el är framtiden. På Öresundskraft vill vi leva som vi lär och därför testar vi solceller i kombination med eget mikronät som kopplar ihop byggnaderna.

På taket på våra kontorslokaler sitter 120 kW solceller beräknade att kunna producera 110 000 kWh solel per år. Det unika med installationen är ett likströmsnät och ett 48 kW stort batteri som kopplar ihop byggnaderna. Vi vill testa möjligheten med ett eget energilandskap och mikronät mellan fastigheterna för att kunna dela solenergi från ett tak till ett annat och på så sätt även dela på både effekt och ström. Lösningen drar ner på den totala kostnaden för fastighetsägare, är miljöklok och bidrar till bättre eleffekt i stamnätet.

Ett eget energilandskap och mikronät innebär flera fördelar och möjligheter:

  • Solöverskott kommer att kunna fördelas mellan byggnaderna.
  • Batteriet gör att produktionsöverskott av el kan lagras och nyttjas kvällstid.
  • Solcellerna och batteriet ger möjlighet att sänka de högsta energiuttagen. Du kan alltså strategiskt minska din månadskostnad av elen eftersom den baseras på hur höga dina största energiuttag är.
  • Batteriet ger även möjlighet att hjälpa Svenska kraftnät att bibehålla rätt kvalité på strömfrekvensen i nätet.

Projektet grundar sig i att det råder nätkapacitetsbrist i det svenska stamnätet. Det betyder att vi inte har möjlighet att överföra tillräckligt med eleffekt mellan Sveriges olika geografiska områden. Det vill säga, om många människor vill laga mat, diska och tvätta samtidigt så krävs hög effekt för att tillgodose efterfrågan på el under de tider när behovet är som störst. Det är helt enkelt ”fullt i våra nät”. En sån här installation där man delar elen mellan olika tak och byggnader för att minska belastningen hos stamnätet kan alltså vara en spännande lösning. Dessutom kan ju batteriägare ”hyra ut” sin batterikapacitet till Svenska Kraftnät. Projektet är enormt spännande och vi hoppas kunna berätta mer om det framöver.

Om flera fastighetsägare kan använda sig av egna mikronät mellan sina byggnader hade det gjort stora skillnader för den effekt- och kapacitetsbrist som råder. Det hade inneburit att vi inte behövt vända oss till fossilfri energi för att tillgodose landets elbehov, vilket i sig hade inneburit ett enormt steg mot ett hållbart samhälle – på riktigt. Det är precis så här vi på Öresundskraft vill arbeta i framtiden. Vi vill erbjuda smarta lösningar som gör skillnad i ett stort perspektiv. Förhoppningen är att kunna öppna upp möjligheten för fler fastigheter att göra som oss. To be continued alltså.

{{posts.CurrentItem.Author}}