22 januari 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Helsingborgs lasarett ska utvecklas och moderniseras. Vården ska utvecklas för att bättre kunna möta framtidens krav på vård och omsorg. Det innebär en ny vårdbyggnad, parkområde, gröna tak och avkopplingsmöjligheter. Inte minst är klimat, miljö och energianvändning en viktig del i utvecklingen av framtidens lasarett. 

Nya Helsingborg Lasarett ska vara energismart

Helsingborgs lasarett har 3000 anställda, 1000 besökare/dygn, 350 vårdplatser och en uppvärmd yta på 140 000 kvadratmeter. Lasarettet är av Helsingborgs största användare av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Precis som många andra arbetsområden och branscher blir vården allt mer teknikintensiv. I takt med det ökar så klart behovet och användningen av el. Region Skåne och Öresundskraft samarbetar för att energieffektivisera lasarettet med stöd av EID-modellen. EID står för ”Energy Improvement District.” Modellen innebär att man involverar verksamheterna i energieffektiviseringsarbetet till skillnad mot det traditionella tillvägagångssättet där fokus ligger på byggnader och tekniska installationer. Genom att förstå vårdverksamheternas drivkrafter får man dem engagerade i energiarbetet vilket betyder ett förändrat beteende och effektivare energianvändning. Utvecklingsmodellen EID utvecklas inom EU-projektet AREA 21 och leds av Hafencity University, Hamburg.   Helsingborgs lasarett och ledning med sjukhusdirektör Harald Roos i spetsen tillsammans med Regionsfastigheter, Regionservice och Öresundskraft, arbetar tillsammans för att realisera projektet. Arbetet med en handlingsplan påbörjades hösten 2019. Visionen vi jobbar mot är ett ”Energismart sjukhus som frigör resurser för mer sjukvård och minskad klimatpåverkan.” Se filmen som förklarar det Energismarta sjukhuset.  

AREA 21

EU-projektet, AREA 21, är ett samverkans-projekt mellan länderna runt Östersjön. Tanken med projektet är att begränsa koldioxidutsläppen i olika stadsdelar genom att definiera och applicera moderna lösningar för att spara på energi. Hållbar energianvändning runt Östersjön helt enkelt! Projektet engagerar lokala och regionala beslutsfattare i städer och kommuner runt om Östersjön för att uppnå detta. Projektets tio partners har alla valt ut energiförbättringsområden (Energy Improvement Districts, EID), varav flera är bostadsområden med stor potential. Öresundskraft har gått samman med Region Skåne om att arbeta mot ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

{{posts.CurrentItem.Author}}