30 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Öresundskrafts satsning på fjärrkyla i Helsingborg har gått vidare som ett av 14 nominerade projekt till det internationella klimatpriset ”The Climate and Clean Air Awards”.

Utmärkelsen utdelas av Climate and Clean Air Coalition, CCAC, under FN:s klimatmöte COP23 i Tyskland den 12 november. Genom utmärkelsen vill CCAC uppmärksamma insatser för att minska kortlivade, klimatpåverkande föroreningar.

CCAC skriver på sin hemsida att utmärkelsen ”har attraherat ett stort antal starka kandidater. Från dessa har 14 valts ut av CCAC’s styrande kommitté och lämnats över för slutlig bedömning av en panel bestående av 4 domare”. – Att vi kommit så långt i kategorin Innovativ teknologi är förstås jättekul! Att vårt projekt uppmärksammas är ett kvitto på att miljöhänsyn och samhällsutveckling kan gå hand i hand. Vi nämns tillsammans med utsläppslagstiftning i Kalifornien, avfallshantering i Sydafrika, standard för lågsvavlig diesel i Ghana och finansiella mekanismer hos Världsbanken. Det inspirerar, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

Öresundskrafts projekt avser den planerade utbyggnaden av fjärrkyla i Helsingborg där traditionella, eldrivna kylmaskiner ersätts av absorptionskylmaskiner, drivna med restvärme från fjärrvärmenätet och fjärrkyla från havsvatten. Det ger fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden. CCAC är en frivillig samarbetsorganisation bestående av över 100 regeringar, statliga och vetenskapliga institutioner, företag och civila organisationer vilka åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och skydda klimatet.

{{posts.CurrentItem.Author}}