10 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fredrik Elgström Power Talk, Öresundskraft Fredrik Elgström pratar om kundresor på Power Talk.   

Bakgrunden

Vi lever i en tid som präglas av innovation och disruption längs hela produkt- och tjänstelinjen. Ingen bransch är säker. För oss på Öresundskraft är inspiration, utbildning, kunskapsspridning och informationsdelning internt på företaget extremt viktigt för att hänga med och växa i takt med utvecklingen. Visst kan man skicka medarbetare på diverse kurser för att möta utvecklingsbehovet. Men man glömmer nog ofta den otroliga kunskapsbank som redan existerar internt på företaget. Varje dag är vi omgivna av kunniga och extremt kompetenta medarbetare vars erfarenheter och insikter vi ville utnyttja och förmedla till resten av bolaget. Den tanken blev utgångspunkten för Power Talk.  

Vad är Power Talk? 

Power Talk är föreläsningar på 45 minuter, en gång i månaden. Föredragshållare är oftast Öresundskrafts medarbetare men det kan också vara externa talare. Ämnena består av spridda skurar, inget ämne som rör vår bransch, affär eller verklighet är för litet. Vi har pratat om kundresor, data mining, digitalisering, organisationsstruktur och morgondagens arbetssätt. Framförallt är Power Talk en möjlighet att hela tiden bli bättre och lära i vardagen samtidigt som du kommer närmare dina medarbetare.

Varför gör vi det?

  • Medvetande- och tydliggöra olika avdelningars kompetenser, roller och syfte.
  • Skapa en inspirerad företagskultur och grogrund för innovation och kreativt tänkande i relation till vår bransch
  • Internutbildning och kunskapsspridning
  • Forum för dialog och kunskapsutbyte
  • Bygga gemenskap internt
  • Bygga och förvalta ett proaktivt mindset

Vi lever i en värld där...

antalet regler och riktlinjer som ska diktera någon slags best practice håller på att försvinna. Vi vet helt enkelt inte vad som gäller längre. Nya krav på kompetenser, roller, produkter och tjänster kombineras med behovet av fler och nya affärsmodeller samt organisationsstrukturer. Aldrig förr har ett innovativt och proaktivt mindset varit så centralt för framgång, och kanske till och med överlevnad, som nu.


Power Talk Öresundskraft

Power Talk, Öresundskraft    

{{posts.CurrentItem.Author}}