11 december 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Åke Kronberg, Rydebäck  

Hej Åke. Du har ju valt att köpa solceller av Öresundskraft. Vad fick dig att ta det beslutet?

Jag har följt den tekniska och ekonomiska utvecklingen för solceller och värmepumpar under många år nu. På senare år har solceller utvecklats både tekniskt och prestandamässigt. Den tekniska livslängden är 25-30 år. Nu är det rätt tid att investera i solcellsanläggning för vårt behov. Produktens prestanda är bra. Kapacitet, teknisk livslängd och kostnad är i balans. Det statliga investeringsstödet på 30 % är en extra krydda i kalkylen. Jag ser det som en trygg investering med bra kostnadsbesparing från första dagen. 

Miljöaspekten är ju en stor fördel med solcellsenergi. Tack för att du vill hjälpa oss sprida bra energi! Gör du något annat för att värna om miljön?

Solceller är en stor fördel för miljön. Vår nästa bil blir en elbil och inte en hybrid. Vi ser fram emot att tanka bilen med egen-producerad-el och poolen kommer också att värmas upp med hjälp av solceller. Sen har vi haft värmepumpar av olika slag sedan mitten av 1970-talet. 

Hur har själva inköpsprocessen sen ut? 

Upphandlingen av solcellsanläggningen började med ett telefonsamtal till Öresundskraft. Med hjälp av satellitbild över huset kunde de beräkna möjligheterna för att anlägga solceller. Därefter blev det besiktning på plats och diskussion om dimensionering och pris. Det var mycket smidigt och effektivt, samtidigt som det var mycket intressant och trevligt. Den tydliga beskrivningen i offerten gjorde det lätt att ta beslut.

Du söker även investeringsstödet på 30% Hur har den processen fungerat?

Ja, jag har sökt. Investeringsstödet utgör mycket pengar och är viktigt för kalkylen, även om det inte måste vara avgörande. Ansökan är enkel. Leverantören hjälper till om man så önskar.

Tack så hemskt mycket för din tid Åke. 

Tack själv. Det var bara roligt.  

{{posts.CurrentItem.Author}}