20 augusti 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Har du solceller på taket och bor i Skåne? Då har du gjort en bra affär. Vi har nämligen haft en riktigt behaglig och varierad sommar med både sol och lite svalare dagar. Under årets soligaste månader, april-juli, fick vi uppleva hela 1099 soltimmar i Skåne, eller 45 dagar för tydlighetens skull. Vad innebär det för dig med solceller? För en av våra kunder i Rydebäck ser ekonomin väldigt solig ut.     

En av våra solcellskunder i soliga Rydebäck har producerat hela 5304 kWh mellan april-juli. Det innebär ett snitt per månad på 1326 kWh i producerad energi. På 4 månader täcker vår kund i Rydebäck över halva sin årsförbrukning med sin installation (ca 10 000 kWh/år). Det innebär att de sparar 11 300 sek/år i runda slängar. Solklart med solceller i Rydebäck alltså. Grattis!   Huset i Rydebäck:

 • har 30 graders lutning på taket
 • ligger i söderläge
 • är 145 kvm stort
 • har installerat 30 solpaneler vilket motsvarar en installation på 48 kvm

Återbetalningstiden på denna anläggningen hamnar på 13 år inklusive investeringsstödet. Eftersom en solcellsanläggning håller i ca 30 år innebär det att du har 17 år av mer eller mindre gratis el! Läs mer om solceller i vår stora solcellsguide.  

Skåne har fantastiskt fina förutsättningar för att producera solenergi. Och det håller vi skåningar med om. Under 2018 installerades 28,8 MW solceller i Skåne, vilket är mer än en fördubbling av 2017 års installation av 11,4 MW solceller. Det finns flera anledningar till det.  

8 fördelar med solceller och solenergi:

   • Solenergi är en förnybar energikälla och därav en oändlig resurs som vi inte kommer, eller kan, ta slut på till skillnad från olja.
   • Solceller kräver ingen aktiv tillförsel av bränsle och därför finns det ingen negativ miljöpåverkan till följd av transport eller produktion av bränsle.
   • Du bidrar till Sveriges och norra Europas miljökloka elförsörjning när du säljer din överskottsel.
   • Solenergi ger inga utsläpp vid användning.
   • Eftersom solceller (oftast) installeras på taket påverkar panelerna inte omkringliggande miljö, natur eller infrastruktur.  Dessutom används yta som inte hade använts till något annat.
   • Solceller görs vanligtvis av kisel. Råvaran kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns ingen risk för att vi kommer att lida brist till följd av utvinning.
   • Solceller utvinner mer energi per ytenhet än något av de andra förnyelsebara energislagen.
   • Solceller behöver i princip inget underhåll.     

      Photo cred: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people  

{{posts.CurrentItem.Author}}