04 maj 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Intresset för solenergi ökar. Samtidigt som regeringen i sin vårbudget höjer investeringsbidraget från 20 till 30 procent, visar en färsk undersökning att 42 procent av alla bostadsrättsägare anser att solceller skulle öka värdet på deras bostad.  

– Siffrorna rimmar med vår egen attitydundersökning i fjol, den visade att 40 procent av våra kunder var intresserade av att själva skaffa solceller. Vi märker det också på det gensvar vi fått på lanseringen av nyckelfärdiga solcellssystem till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i höstas. Det säger Lisa Hägg, affärsutvecklare på Öresundskraft.  

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har i sin rapport för 2018 bland annat undersökt inställningen till investeringar i hållbarhet, miljö och energi. Solceller toppar listan över det bostadsrättshavarna vill att föreningarna satsar på. 42 procent vill ha solceller, med motiveringen att det skulle öka värdet på deras bostad. Många är också beredda att ta en avgiftshöjning för en sådan investering.  

– Vi ser att regeringens signal om ökat investeringsstöd och kortare handläggningstider direkt har avspeglat sig i antalet intresseanmälningar. Stödet har en stor påverkan på återbetalningstiden och tidigare har rekommendationen ofta varit att se stödet som en bonus. Nu kan man ta in det i budgeten från början, säger Lisa Hägg.  

– Våra kunder vill ha solceller och då är det naturligt för oss att erbjuda det. Vi tar hand om allt. Undersöker taken, räknar på den nuvarande och kommande elanvändningen, föreslår en anläggning och hjälper till med att söka investeringsstöd och eventuellt bygglov. Vi sköter också om installationen.  

– Vi vill vara en trygg partner till våra kunder, med ett attraktivt erbjudande där vi gör allt grundjobb och hjälper till genom hela processen. Sedan är det bara för kunden att börja producera sin egen el, avslutar Lisa Hägg.    

solceller öresundskraft


{{posts.CurrentItem.Author}}