13 februari 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Allt du behöver veta för att kunna ta nästa steg och installera solceller till villan. Vad är solceller och hur fungerar de egentligen? Vilka stöd och bidrag kan jag söka, hur mycket el kan jag producera med solceller och vad kostar en solcellsinstallation? Läs mer i vår stora solcellsguide och lär dig mer om solceller. Eller lämna din intresseanmälan i formuläret längst ner redan nu. 

Hur funkar solceller egentligen?

Solceller gör om solens strålar till elektricitet i form av likström. Tvärtemot vad många tror så produceras inte elen på grund av solen värme. El är alltid elektroner i rörelse. Solljuset träffar atomerna i solcellerna och sätter elektronerna i rörelse genom att knuffa bort dem. Solcellernas konstruktion tvingar elektronerna att röra sig på ett visst sätt som skapar el. Processen kallas för den fotovoltaiska effekten.  

Varje enskild solcell ger endast en lågspänning på omkring 0,5 V. Därför kopplas solceller oftast samman i serier som kallas för solenergipaneler eller solenergimoduler. På så sätt ökas spänningen till en nivå som lämpar sig för kraftproduktion. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.  

De vanligaste solcellerna är gjorda av kristallint kisel. Poly- och monokristallina kiselsolceller står för cirka 95 % av världsmarknaden. Monokristallina paneler brukar ha en effekt på mellan 280-300W per panel medan en polykristallin panel ligger på 265-285W.    

Varför ska jag skaffa solceller?

Lägre energikostnader: Solceller på villataket låter dig generera egen elektricitet vilket gör dig mer eller mindre självförsörjande. En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka 6 - 8 %. Det handlar framförallt om att solceller minskar dina driftskostnader och dessutom ger dig möjlighet att sälja överskottsel under vår- och sommarmånaderna.

Mindre beroende av elpris: Desto mer el dina solceller producerar ju mindre känslig blir du för elprisets svängningar på marknaden.  

Bra för miljön: Att producera egen el med hjälp av solceller avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.  Tillverkning och installation  av solceller orsakar  miljöpåverkan men det finns sämre och bättre tillverkare att välja mellan. Hur pass miljökloka solcellerna är beror på produktionslandet och vilket energislag fabriken har använt i produktionen. Solceller från länder med mycket kolkraft i energimixen är till exempel oftast sämre för miljön än solceller från länder med stora delar förnybar energi.  

En bra investering: Solenergi anses vara en förbättring för ditt hem och kan öka det totala värdet på huset. Villan kan alltså bli attraktivare för potentiella köpare när och om du ska sälja. Varför? Minskade driftkostnader ger sänkta rörliga kostnader och årliga besparingar. Även de passiva intäkterna från såld el och möjligheten att finansiera resten av elräkningen har en värdehöjande effekt vid en försäljning av villan. Solceller ökar egendomens standard avseende energianvändning. Det går att genomföra en energibesiktning och energicertifiering vilket ger dig ett intyg på att villan är energisnål. Är det billigare att dra runt villan har fler råd med fastigheten och då ökar både konkurrensen och sannolikt värdet på huset. Förutom ekonomiska aspekter blir solceller mer och mer en symbol för miljöansvar och omsorg om framtiden.. Solceller skickar en stark signal till grannskapet och potentiella köpare.  

Kan jag ha solceller på mitt tak?

Så länge du bor i villa, radhus, kedjehus eller sommarstuga är svaret i princip ja. Dock finns det några saker som är väl värda att tänka på.  

  1. Årlig elförbrukning: Om solcellerna kan stå för 40 - 70 procent av din årliga elförbrukning är investeringen värd att göra.
  2. Takriktning och taklutning: Solceller bör placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst för att ge högst årlig produktion. För att få så enkel och kostnadseffektiv installation så möjligt, är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Har du ett platt tak? Inga problem. Då lutas solcellerna upp en aning med hjälp av en ställning.
  3. Instrålning: Kolla din lokala solkarta för att se hur mycket solljus som träffar ditt tak. Här hittar du solkarta över Helsingborgs kommun.
  4. Skuggning: Ju mer solljus desto bättre. Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre energi. Även om mindre skuggade områden kan hanteras genom att man utformar anläggning efter förhållandena, så är helt klart det bästa är ett skuggfritt läge.
  5. Takmaterial: Tyvärr är det inte möjligt att installera på alla takmaterial. Ett sånt exempel är eternittak. Det innehåller nämligen asbest som är svårt att installera på och samtidigt uppnå de arbetsmiljöregler som finns. Om du har ett eternittak rekommenderar vi dig att byta tak först. Andra taktypen som kan vara svåra (även om det går) att installera på är papptak och lertegelpannor. 

Vilka ekonomiska stöd, bidrag och avdrag kan jag få? 

Det finns stöd och avdrag du kan göra som privatperson när du installerar solceller och energilagring till huset.  

Investeringsstöd: Stödet är idag på 20 procent för privat- och företagskunder.  Investeringsstödet är ett engångsbelopp och ansökan görs i förväg innan installationsarbetet påbörjats. Stödet betalas ut i efterskott. Investeringsstödet för solceller söker du hos Länsstyrelsen.  

ROT-avdrag: För tillfället ligger ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaderna, inklusive mervärdesskatt. Med arbetskostnader menas nedlagd arbetstid och inte materialkostnader. ROT-avdraget får som högst uppgå till 50 000 kronor per person och år. ROT-avdraget motsvarar 9 % av den totala investeringen.  

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi: Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Bidraget täcker 60 % av investeringskostnaden men maximalt 50 000 kronor. För att din ansökan ska vara giltig måste ditt energilagringssystem vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.  

Energiskatt: Som privatperson behöver du i princip inte oroa dig för energiskatt på solel. Så länge du installerar mindre än en toppeffekt på 255 kW är du helt skattebefriad. 255 kW motsvarar en ungefärlig yta på 1500 m².  

Moms: Du är momsbefriad på försäljningen av din producerade solel så länge du säljer för max 30 000 SEK per år (ex moms). Viktigt att komma ihåg är att intäkter från eventuell sidoinkomst adderas ihop och räknas in. Har du alltså en intäkt på exempelvis 10 000 SEK/år från en annan syssla, kan du bara sälja solel till nätet för 20 000 SEK/år innan du blir momspliktig.    

OBS! Du kan söka både ROT-avdrag och investeringsstöd men kan bara tilldelas ett av bidragen.   

Hur mycket solel kan jag producera? 

Nedan följer ett räknexempel som du kan använda för att ta reda på din ungefärliga produktionskapacitet:  

  • Mät takytan på din villa. I detta exemplet utgår vi från ett hustak på 50 m². Du kan mäta ditt tak på hitta.se. Välj satellitvy över ditt hus och sen mätavstånd.

  • Eftersom en solpanel är 1,65 m² stor delar du takytan med 1,65. Ta bort 20 % från resultatet för att få fram ett svar på det ungefärliga antalet solpaneler du kan få plats med. I detta fallet landar vi på 24 paneler.

  • 0,295 kilowatt är en vanlig effekt hos en solpanel i Sverige. Multiplicera därför antalet solpaneler med 0,295 för att få fram möjlig effekt från din anläggning. 24x0,295 = 7 kW. Så här mycket kan din anläggning som mest producera under bra förhållande.

  • Multiplicera 7,0 kW med 1000 för att få fram din årsproduktion. I detta fallet blir det alltså 7000 kWh/år (kilowattimmar per år).

  • Dela din framräknade årsproduktion av solel med din genomsnittliga årsförbrukning. Exempel: 7000 kWh solel / 12 000 kWh elförbrukning = 0,583. Därmed kan dina solceller stå för 58,3 procent av din elförbrukning.

Ovanstående är ett räkneexempel. Kontakta oss för prisindikation och offert om du vill ha mer specifik information angående faktisk solcellsinstallation på ditt villatak.  

Vad kostar det?

Priset för en solcellsanläggning varierar och har att göra med storlek, vilken typ av solceller och leverantör du väljer. Här följer att par av vår egna prisexempel:  

Takyta 26-39 kvadratmeter (liten villa):
Pris inklusive moms från 100 000 kr till 128 000 kr. Genomsnittlig årlig elproduktion från 4 700 kWh till 7 100 kWh. Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag från 10 år till 12 år.  

Takyta 40-59 kvadratmeter (medelstor villa): 
Pris inklusive moms från 145 000 kr till 170 000 kr Genomsnittlig årlig elproduktion från 8 300 kWh till 10 600 kWh Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag 9 år.  

Takyta 60-80 kvadratmeter (stor villa):   
Pris inklusive moms från 182 000 kr till 215 000 kr Pris efter investeringsbidrag från 137 000 kr till 161 000 kr Genomsnittlig årlig elproduktion från 11 800 kWh till 14 200 kWh Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag 8 år.     

{{posts.CurrentItem.Author}}