21 oktober 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Det blir särskilt påtagligt hur beroende vårt samhälle är av elektricitet när vi utsätts för strömavbrott. Och vi skulle vara utan belysning en kort stund skulle det kanske inte vara så jobbigt, men om vi skulle vara utan el en längre period hade det inneburit stora konsekvenser.

Wifi-symbolen skulle stå och söka utan framgång. Efter ett tag skulle batteriet på mobilen och datorn ladda ur. Vatten och avlopp skulle sluta fungera. Vi skulle inte kunna betala med kort eller ta ut pengar i uttagsautomater. Har du elbil? I så fall kan du glömma ladda batteriet. 

När fler och fler prylar i vårt samhälle elektrifieras, vad sjutton gör vi då om det blir ett längre strömavbrott?

Som kund hos Öresundskraft har du ett av Sveriges mest driftsäkra elnät. Skönt va! De oplanerade avbrottsminuterna i Öresundskrafts elnät är i snitt ca 18,6 min. Detta är lågt om man jämför med Sverige-snittet, 62,9 min. Du har dock ganska stor chans att slippa vara med om ett elnätsavbrott överhuvudtaget. I snitt går 59% av Öresundskrafts kunder med en säker och fungerande elleverans, utan ett enda avbrott på en fyraårs-period. I övriga delar av Sverige ligger den siffran på endast 3%.

Vi har också lite tur här i Skåne. Förutom att Öresundskraft har ett smart och stabilt elnät, samt drift- och underhållningstekniker som ständigt övervakar och rustar upp elnätet, har vi ett ganska gynnsamt väder. Dessutom är vårt elnät mer kompakt, vilket betyder att vi har nära till felet om man skulle jämföra med andra delar i landet. 

Smart teknik gör att felet kan spikas på minuter

Tack vare att Öresundskrafts drifttekniker dygnet runt bevakar hur elnätet mår, är avbrotten i nordvästra Skånes nät få och sällan längre än några minuter. Ett strömavbrott är en käpp i hjulet för hela samhället. Därför  måste vi sträva mot nollstollerans för avbrott. Med systematiska ombyggnationer och investeringar i smart teknik gör vi elleveransen starkare, säkrare och stabilare. Orsaken till ett avbrott måste lokaliseras snabbt. Helst ska vi upptäcka fel i elnätet och ta hand om det innan dina  lampor släcks.  

Ett smart elnät innebär att Öresundskrafts driftcentral, med hjälp av digitalisering, kan ta emot information om elnätet utan att tekniker fysiskt måste vara på plats. På Öresundskraft består digitaliseringen i elnätet av olika delar:   

Vårt smarta och digitala elnät består av olika saker:

  • Smart cable guard är en teknik som gör att vi kan bevaka stora delar av elnätet i realtid. Då kan isoleringsfel eller kablar som skadats av fukt, upptäckas tidigt, innan det orsakar partiella urladdningar som så småningom kan utvecklas till större fel med strömavbrott som följd.

  • Sensorer på luftledningar gör det möjligt att bevaka ledningar som befinner sig ovanför marken. Elstolpar som börjar luta eller nedrivna ledningar går nu snabbare att fixa så att elleveransen säkras.

  • Smarta fördelningsstationer har komponenter som gör att signaler skickas när en skada uppstått. Det kan till exempel handla om ett träd som blåst omkull eller obehöriga som har gjort intrång. Tre radiobasstationer, i Ängelholm, Bjuv och Helsingborg, gör det nu möjligt att kommunicera med nätstationer var som helst i distributionsnätet. Det gör även att avstånd till ett fel i elnätet kan mätas och på så sätt underlätta felsökningsprocesser.  

Förutom en säkrad elleverans skapar investeringarna i smart teknik ekonomiska fördelar. Ombyggnaderna innebär mindre elförluster, hela vägen från högspänning till ditt elutag.

Varför blir det strömavbrott?

Strömavbrott kan vara planerade och oplanerade.

Vid ett planerat strömavbrott handlar det om att vi gör nya kundanslutningar eller förstärkningar och moderniseringar i elnätet. Kunder som påverkas blir då meddelade i förväg. Däremot när ett strömavbrott är oplanerat beror det på oförutsedda händelser och driftstörningar. Vårt elnät är sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extrema väder som kan uppstå. Oavsett vad felet beror på gör vi alltid vårt bästa för att så snabbt som möjligt återställa leveransen.

När du som elnätskund får avbrott i ditt område kan du alltid få information i vår avbrottskarta.

{{posts.CurrentItem.Author}}