20 januari 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Prisdialogen fyller åtta år i år! Men vad är prisdialogen på fjärrvärme och vad har initiativet inneburit för dig som kund?  

Vad är prisdialogen på fjärrvärme?

Fjärrvärmekunder i Ängelholm och Helsingborg omfattas av Prisdialogen. Det innebär att utvecklingen på fjärrvärmepriset sätts i dialog mellan kundrepresentanter och oss på Öresundskraft. Genom Prisdialogen får kundrepresentanterna insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, vilka antagande vi gör om räntor och en hel del mer - koll på läget helt enkelt! Målet är att vi tillsammans ska sätta ett fjärrvärmepris som är sjysst för både oss och våra kunder. Så har vi gjort sedan 2012. Kundrepresentanter är: Fastighetsägarna Syd, Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, McNeil, Wihlborgs, Castellum och Region Skåne.  

Varför togs Prisdialogen fram?

Prisdialogen är ett gemensamt initiativ som togs fram av Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige 2012. En anledning till initiativet var att man ville bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Och det gjorde man helt enkelt genom att inkludera och informera kunderna i hur man tänker och resonerar kring fjärrvärmens prissättning. Allt för att skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring i transparensens tecken. I år fyller prisdialogen 8 år.  

8 år med Prisdialogen

Den 22 oktober arrangerade Prisdialogens kansli i Stockholm ett seminarium för Riksdagens Näringsutskott som ville lära om Prisdialogen och höra hur värmemarknaden fungerar. Det politiken särskilt ville höra om var arbetet med, och erfarenheter av, Prisdialogen i Helsingborg och Ängelholm som var en av pionjärerna 2012. Jonas Hansson, VD Helsingborgshem, och Patrik Hermansson, public affairs Öresundskraft, presenterade den gemensamma resan sedan 2012 och vad detta har inneburit, en förflyttning från prissamtal till gemensam utveckling av hållbara energilösningar. Det ställdes många frågor och då framförallt till Jonas och hur han som kund upplever Prisdialogen. På mötet deltog även Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, som nyligen har gått med i Prisdialogen som startades av Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige. Reinhold var mycket positiv och ser Prisdialogen som det givna sättet att tillsammans fortsätta utveckla fjärrvärmen i Sverige. Politiken fick ett tydligt besked av samtliga parter– ”värmemarknaden fungerar, inga marknadsingrepp behövs”.  

Sveriges Allmännytta

Hållbara och prisvärda bostäder är ett par av Allmännyttans viktigaste uppgifter. Här kan du se prisutvecklingen på fjärrvärme och hyrespriserna för och efter prisdialogen.  

Före Prisdialogen

   

             

Efter prisdialogen

{{posts.CurrentItem.Author}}