02 juni 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I vår verksamhet arbetar vi hela tiden för att göra bättre och göra skillnad. Men gör vi egentligen det? Ibland är det viktigt att lyfta blicken och kritiskt granska det vi gör och det gör vi genom vårt klimatbokslut.  

Klimatbokslutet tittar på vad som är nyttan med vår verksamhet och vilka konsekvenserna blir - såväl positiva som negativa. Det är därför mycket glädjande när vi kan se att utan vår verksamhet, som den ser ut idag, så hade vi sett konsekvenser i form av betydligt mer koldioxidutsläpp. 384 000 ton mer närmare bestämt.  

För att få lite perspektiv på vad denna gigantiska siffra innebär så kan man göra en liten jämförelse; Det skulle krävas att alla i Helsingborg och Ängelholm avstod att shoppa i två års tid för att uppnå samma reduktion av koldioxidutsläpp.  

Så jo, vi gör skillnad.  

Om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete så kan du ta en titt på vår hållbarhetsredovisning här.

{{posts.CurrentItem.Author}}