12 september 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Men vad är fjärrvärme egentligen? I dagens moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Och hur går den ekvationen ihop? Svaret är fjärrvärme.  

Fjärrvärme är ett slutet system som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje hushåll har en egen värmekälla. Vattnet värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut i ett nedgrävt ledningssystem till de anslutna fastigheterna. Anledningen till varför det kallas fjärrvärme är just på grund av att energin kommer från centrala produktionsanläggningar utanför och ”fjärran från” hemmet eller fastigheten.  

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som är bra på många sätt och är perfekt för dig som vill påverka jordklotet lite mindre och samtidigt hålla nere värmekostnaden. Med fjärrvärme utnyttjar du resurserna betydligt effektivare än om du värmer ditt hus med olja eller el. Detta beror på att man använder spillvärme, returträ och avfall. Sådant som annars skulle gått till spillo. Det gör fjärrvärme till en viktig del i ett hållbart kretslopp.  

Förutom att fjärrvärmen bidrar till ett bättre klimat så behövs inga stora och komplicerade anläggningar i ditt hem. Det enda som behövs är en fjärrvärmecentral, inte större än ett badrumsskåp, som då ersätter panna, varmvattenberedare, bränsletank eller bränsleförråd och skorsten. Fjärrvärmen kräver ingen vidare arbetsinsats från din sida, utan den sköter sig själv och ger dig trygg och behaglig värme året runt. Allt du behöver göra är att vrida på kranen eller elementet så får du precis den temperatur du vill ha.  

Många värmeformer, så som direktverkande el och värmepump är beroende av elpriset, vilket gör att priset för värmen kan skilja sig mycket från månad till månad. Fjärrvärme har låg installation- och underhållskostnad och priserna på värmen är stabilare över tid, vilket gör det till en betydligt tryggare uppvärmningsform. Den tekniska utrustningen som används för fjärrvärme håller dessutom i många år. Eftersom fjärrvärmevattnet leds i rör som ligger säkert skyddade från yttre påverkan är plötsliga driftstopp mycket ovanligt. Det ger en stabil värmeleverans som inte är beroende av väder och vind.  

Fjärrvärme är alltså bra ur många aspekter. Men även den pålitligaste tekniken behöver ses över ibland och slitdelar kan behövas bytas ut. Ett enkelt sätt att förlänga livslängden på din fjärrvärmecentral och säkerställa att den fungerar optimalt är att låta oss serva och justera den med jämna mellanrum. För dig innebär det framförallt högre driftsäkerhet och en mer energieffektiv uppvärmning av huset. 

{{posts.CurrentItem.Author}}