30 augusti 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Låt oss prata lite om hållbarhet. Vad betyder det? Klimat och miljö tänker nog många och det är naturligtvis rätt, i alla fall är det en del av innebörden. Miljö är centralt för oss på Öresundskraft och vi arbetar kontinuerligt på att bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete. Exempel på miljöinitiativ är dotterbolaget Clever - en av Sveriges ledande laddoperatörer för elbilar, H+ och utvecklingen av framtidens hållbara energisystem samt våra satsningar på fossilfri energi som sol, vind och gas. Fjärrvärmen som Öresundskraft levererar till Helsingborg och Ängelholm består till 95  procent av återvunnen energi (från spån, spill och avfall), något vi är väldigt stolta över. Men hållbarhet betyder mer än klimat och miljö, även om det naturligtvis är en extremt central fråga.  

För oss handlar hållbarhet även om hur vi skapar en trivsam arbetsmiljö som bygger innovation och kreativitet. Men också om vilken plats vi tar i en föränderlig värld där urbanisering, information- och teknikutveckling driver på samhällsreformer som berör allt från normer och värderingar till infrastruktur. Social hållbarhet är en annan aspekt av begreppet och handlar om hur sociala innovationer främjar en hållbar samhällsutveckling mot ökad resurshushållning och minskad miljöbelastning. Och sen har vi den ekonomiska hållbarheten. Vinster och intäkter är centralt för att Öresundskraft ska kunna återinvestera i utvecklingen av morgondagens hållbara energisystem. Vi måste tillfredsställa dagens förväntningar och krav utan att äventyra kommande generationers behov, en stor del av det arbetet ligger inom hållbar företagsekonomi.  

Vad är då hållbarhet? Konkret finns det alltså tre definierade områden: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Men det handlar nog mest om att ta ansvar för vårt kollektiva ekosystem. Det är ett ställningstagande där vi väljer att vara en aktiv del av att skapa en bättre värld på många nivåer. Man kan naturligtvis beskriva hållbarhet med hur många fina ord som helst, men mest handlar det nog om just ansvar och empati för världen runt omkring oss och om att bygga istället för att riva. Hållbarhet är lika mycket människors attityder och beteenden som det är miljö, samhällsutveckling och urbanisering.

Läs vår hållbarhetsredovisning här

{{posts.CurrentItem.Author}}