04 november 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Elpriserna är höga i hela Sverige just nu, men hos oss i Skåne är priserna extra höga. Varför då? Kort och gott beror prisskillnaden på att produktionen finns i norr och konsumtionen i söder – men det finns mer att förstå än så. Låt oss förklara!  

De största orsakerna är Sveriges elprisområden, effektbegränsningar i transmissionsnätet, export och import av elpriser samt bristen på planerbar elproduktion i södra Sverige.  

Elområden i Sverige  

Som du säkert vet är Sverige indelat i fyra prisområden för el, där Skåne tillhör prisområde SE4. Indelningen gjordes av Svenska kraftnät på uppdrag av regeringen och bakgrunden är att elhandeln ska fungera som en gemensam marknad samt motivera fler investeringar i söder. Det har dock inte blivit så, eftersom investeringarna i högsta grad sker i norra Sverige. Men varför skiljer sig priserna då? Jo, priserna i söder är högre eftersom vi använder mer el här än i norr, vilket gör att efterfrågan är större än Skånes lokala elproduktion. Vi måste alltså importera el till oss i SE4. Därför transporterar Svenska kraftnät nationellt elöverskott från SE3, mellersta Sverige, till SE4 och det tar man betalt för. 

Gemensam elmarknad påverkar elpriset 

En stor anledning till de höga elpriserna är effektkapaciteten i transmissionsnätet. Transmissionsnätet fungerar som motorvägar för elen och transporterar massvis med el. Problemet är att det inte går att föra över den mängd effekt man vill på grund av att ledningarna inte klarar av det. Det gör också att vi inte kan exportera tillräckligt med el för att ”fylla” kablarna till Litauen, Polen, Tyskland och Danmark, som alla är en del av den nordiska och baltiska elmarknaden Nord Pool. Eftersom vi tillhör samma marknad, påverkar också våra olika elpriser varandra. I Tyskland är till exempel kärnkraftverk stängda vilket gör dem beroende av gas och kol, som får en allt dyrare prislapp. Det här gör i sin tur elpriset dyrare för oss i SE4. 

Men hur kommer det sig att vi ens exporterar el till att börja med om vi nu har så låg elproduktion här i söder? Jo, det hänger ihop med det politiska beslutet att ha en stor elmarknad, vilket gör att vi inte får stänga ute andra länder. Vill någon köpa el av oss, så får de göra det. Den gemensamma elmarknaden tänker inte på var i olika delar av landet som elen exporteras från, utan det handlar om var kablarna är placerade. Att vi exporterar el från just södra Sverige, SE4, beror alltså på att exporten sker från den plats där själva utlandskabeln är ansluten till det svenska elnätet. Att installera en kabel till exempelvis Tyskland från norra Sverige, i elområde SE1 eller SE2, är ett gigantiskt projekt som skulle vara ohållbart i mån av både tid och pengar.  

Sydvästlänken räddar inte elpriset 

Sedan Sydvästlänken, högspänningsförbindelsen från Närke till Skåne, invigdes i juli i år har den teoretiskt tillgängliga eleffekten att överföra från SE3 till SE4 inte varit praktiskt tillgänglig vid något tillfälle. Varför då? Förklaringen är framför allt att nätstabiliteten i SE3 inte kan säkerställas, delvis eftersom det behövs svängmassa för att kunna överföra tillräckligt med el som också hålls stabil på vägen. Kärnkraft tillför mycket svängmassa till elnätet och här sätter de förlängda revisionerna av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 käppar i hjulet. 

Vi behöver mer planerbar elproduktion i södra Sverige 

Sol och vind i all ära, men för att lösa den extrema prisskillnaden måste det ske en kraftig ökning av planerbar elproduktion i södra Sverige. Med planerbar elproduktion menas till exempel vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Kraftvärmetekniken innebär samtidig produktion av el och fjärrvärme, som gör att vi kan ta vara på ca 90% av den tillförda energin. Kraftvärmen är en otroligt viktig lösning eftersom den avlastar elsystemet, bidrar med förnybar el och framför allt lokal elproduktion. Här jobbar vi på Öresundskraft flitigt med kraftvärme på Västhamnsverket och Filbornaverket


{{posts.CurrentItem.Author}}