27 november 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solceller kan kännas som en stor investering och då vill man naturligtvis ha det bästa. Vilka solceller som är bäst är en relativt komplicerad fråga som inte är helt självklar att svara på, eftersom den innehåller så många parametrar. Men vi förstår att du undrar och vi vill hjälpa dig så gott vi kan. Här listar vi några av de viktigaste (enligt oss) faktorerna att hålla kolla på när du bestämmer dig för en leverantör.  

Hållbara solceller

Det bästa solcellerna är de som är hållbara i produktionsledet. Sämre och ohållbara leverantörer påverkar nämligen miljön negativt när de producerar sina solceller i fabrik. Den negativa miljöpåverkan beror på koldioxidutsläpp och att tillverkningen av solceller är energikrävande. Men det finns hopp! Vissa solcellsproducenter är nämligen hållbarare än andra.  

Certifierade solceller 

Bra solceller är certifierade med IEC 61215. Certifieringen innebär att man har testat hur pass väl panelerna står sig mot extrema klimat men också sånt som livslängd, energiavkastning, hållbarhet och miljönytta. Fråga leverantören efter certifieringen eller leta efter den i produktbladet.  

Monokristallina solceller något bättre 

Monokristallina solceller har generellt något högre verkningsgrad än polykristallina. Polykristallina solceller har en blåskimrande, lite spräcklig ton, medan monokristallina solceller är svarta och mer homogena i utseendet. Dock vill vi poängtera att skillnaden i verkningsgrad är relativt obetydlig.  

Produkt- och prestandagaranti

Bra leverantörer erbjuder en produktgaranti på minst tio till tolv år på sina solceller. Precis som med allt annat slits solceller och blir lite mindre effektiva med tiden. Därför ska trovärdiga leverantörer även erbjuda en så kallad effektgaranti. Standard för effektgaranti är tjugofem år. Effektgaranti betyder att producenterna garanterar att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter tjugofem år – oftast inte lägre än 80%.  

Garantitid och CE-märkning på växelriktare

Bra och trovärdiga leverantörer bör erbjuda en garantitid på sina växelriktare på mellan fem till tolv år. Kolla också så att det klart och tydligt framgår att växelriktaren är CE-märkt. Det är lag på CE-märkning i Sverige och den infon bör framgå av produkinformationen. CE-märkning betyder att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.   Växelriktare har två uppgifter. Ett: omvandla solcellernas likström till växelström. Två: optimera solcellsmodulerna så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning.

{{posts.CurrentItem.Author}}