Canva   person writing on white paper 1600x795
Canva   person writing on white paper 1600x795

Autogiro

Autogiro är en automatisk betalningsfunktion som bankerna erbjuder. Det är ett enkelt och säkert betalningssätt. Du behöver inte knappa in något OCR-nummer för att betala en faktura.

Med Autogiro dras fakturabeloppet från ditt konto och sätts in på Öresundskrafts konto. Beloppet dras alltid på fakturans förfallodag. Du får din faktura från oss i god tid före förfallodagen. Det enda du behöver göra är att se till att det finns täckning motsvarande fakturabeloppet på ditt konto senast dagen före förfallodagen.

Om täckning saknas kommer du att få en betalningspåminnelse.

Autogiro kan kombineras med faktura via e-post som innebär mindre påverkan på miljön eftersom vi inte skickar några pappersfakturor.

Så här beställer du Autogiro

OBS! Om du redan har autogiro och vill ha dina fakturor via e-post gör du din anmälan här

Beställ autogiro via detta formulär.

Vill du vara extra miljösmart passar du samtidigt på att beställa din faktura via e-post. Ange bara din e-postadress i avsett fält när du beställer autogiro. Du signerar beställningen via BankID.