Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Elnätspriser lägenhet

Elnätpriser år 2021

Elnätspriset består av två delar, abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast kostnad, medan elöverföringskostnaden varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Följande priser gäller i samtliga Öresundskrafts nätområden för lägenhetskunder från och med 2021-01-01 tills vidare, med reservation för ändringar. Vid inflyttning debiteras en inflyttningsavgift på 315 kronor inklusive moms.

Typ Pris inklusive moms
Abonnemang kronor/år 1335
Elöverföring öre/kWh 17,5
Energiskatt öre/kWh 44,5

Abonnemanget gäller för kunder som bor i en fastighet med gemensam elnätsanslutning och där det finns minst tre elnätsabonnemang. Vid nybyggnation ska mätarna placeras samlade.

Priser år 2020

Elnätspriser lägenhet år 2020

Avtalsvillkor elnät

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft AB