Diskussionsfrågor

Frågeställningar till filmerna om avfallstrappan

Filmer om avfallstrappan

Efter varje film är det bra att föra en diskussion med eleverna om vad de just sett. Här följer lite förslag på frågeställningar.

Film 1 Minimering

 • Är det viktigt att ha den allra senaste prylen? Varför är det så?
 • Varför köper man en ny pryl?
 • Var gör ni av den gamla prylen när ni köper nytt?

Film 2 Återanvändning

 • Var kan man handla återanvända saker? Ge exempel?
 • Återanvänder ni något? Ge exempel.

Film 3 Återvinning

 • Hur sorterar man porslin?
 • Vad sorterar ni i hemmet?
 • Hur gör ni för att undvika att använda onödigt plastmaterial?

Film 4 Energiåtervinning

 • Ungefär hur mycket restavfall (påsar) slänger ni hemma varje vecka?
 • Skulle ni kunna bli bättre på att sortera avfallet? I så fall - hur?

Film 5 Deponering

 • Varför är det inte bra att slänga sopor på soptippar?
 • På tv visas det ibland människor som bor på soptippar utomlands. Varför tror ni de väljer att bo där?