Uppdrag Helsingborg

Målet med övningen är att öka elevernas kunskaper om hur Helsingborg försörjs med energi samt om hur energi hänger ihop med miljö, klimat och hållbar utveckling.

Eleverna ska i grupp lösa olika uppdrag med hjälp av Öresundskrafts hemsida.

-> Surfa in på Om oss och ta reda på hur många Globala mål det finns.

-> Gå in på VÅR HISTORIA och samla in fakta som ni tycker är intressant om Öresundkrafts historia.

-> Öresundskraft har stora och avancerade anläggningar. Men vilka kraftverk finns i Helsingborg? Välj Filbornaverket eller Västhamnsverket och ta reda på hur elen och värmen produceras i Helsingborg.

-> Nu får ni leta själv på Om oss.

  1. Hur många vindkraftverk äger Öresundskraft?
  2. Vilka kommuner får elektricitet från Öresundskraft?
  3. Från vilket år har regeringen beslutat att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion?

Nu är det dags att följa Elens väg på Öresundkrafts hemsida. Den handlar om olika sätt att tillverka el, förnybara och icke förnybara källor samt hur elen kommer från kraftverket till hemmet. Ni kan även få stöd av Naturskyddsföreningens faktablad om energikällor.

  • Vad innebär det att en energikälla är förnybar?
  • Ge några exempel på förnybara energikällor.
  • Varför vill man undvika att använda icke förnybara energikällor?
  • Ge något exempel på icke förnybara energikällor.
  • Om ni hade suttit i riksdagen, vilka energikällor hade ni då rekommenderat att Sverige skulle satsa på? Motivera varför ni tycker dessa energikällor är så bra.