Shutterstock 1275774346
Shutterstock 1275774346 (1)

Urbana lösningar

I Sverige bor cirka 85 procent av befolkningen i städerna. För att hushålla med Jordens resurser, men inte försämra livskvalitén krävs det att vi ständigt förbättrar befintliga system och samtidigt tar fram nya lösningar och nya teknologier som möjliggör en energieffektivare vardag, det ska vara lätt att göra rätt. Alla måste hjälpas åt.

Öresundskraft arbetar inom flera områden att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Inom projekt AREA 21, utvecklar vi tillsammans med Region Skåne samverkansformer och lösningar för ett energismart sjukhus. I projekt H+, ett stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, utvecklar och bygger vi tillsammans med staden och byggherrar hållbara energilösningar och möjliggör uppkoppling av smarta prylar via en stadshubb (Internet of Things).