Tips vid strömavbrott

Vid stora strömavbrott kan det i värsta fall ta flera timmar innan strömmen kommer tillbaka. Lyssna gärna på en batteridriven radio.

Nedan följer sju tips att ta till om mörkret lägger sig:

 1. Försäkra dig om att inte strömavbrottet beror på fel hemma hos dig. Jordfelsbrytaren har kanske löst ut? Eller kanske har det bara gått en propp?

 2. Håll värmen. Se till att vara varmt klädd och att inte släppa ut värmen i onödan.

 3. Stäng av elementen. Om alla har sina element på när strömmen kommer tillbaka kan hela nätet bli överbelastat. Då går strömmen igen.

 4. Rädda maten. Håll dörrarna till din kyl och frys stängda. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas.

 5. Stäng av maskinerna och vrid av vattenkranarna till tvättmaskin och diskmaskin.

 6. Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna, eftersom pumparna drivs med el.

 7. När strömmen kommer tillbaka - börja inte med tvätt, disk eller matlagning direkt. Elnätet behöver en mjukstart för att komma igång.

Tips vid planerad avstängning

För att du ska få ström i ditt hem behöver elnätet då och då servas och underhållas. Ibland kan det handla om utbyggnad och förstärkning för att klara högre leveranskrav (kapaciteten i ledningarna). Dessa typer av arbeten kan innebära att vi behöver stänga av elen under en kortare period. De kunder som drabbas av en planerad avstängning informeras om detta per post. Här är lite att tänka på vid en planerad avstängning:

 1. Om du har hyresgäster, tänk på att informera dem om att elen stängs av. Det är anläggningsinnehavarens ansvar att informera de som berörs av avbrottet. Det är viktigt att sprida informationen i fastigheten om det tex finns en hiss, tvättstuga eller garageport som inte kommer att fungera.

 2. Om man har hemlarm kan det vara bra att kontakta sin larmoperatör så att de vet att elavbrottet är planerat och helt i sin ordning. Vissa larmoperatörer får indikation om strömavbrott via sin central.

 3. Försök stäng av elektrisk utrustning om möjlighet finns. Modern elektronik såsom TV-boxar och datorer kan vara känsliga för från- och tillkopplingar i elnät. Dra ur kontakter innan avbrottet så är du helt säker på att utrustningen inte tar skada.

 4. Observa tidpunkten för avbrottet på din aviseringslapp. Om tidpunkten är en natt eller tidig morgon kan det göra att du exempelvis blir försenad till arbetet om din alarmklocka drivs av nätspänning eller om du har en elmanöverad garageport eller grind.

 5. Om du har vårdutrustning i hemmet som är beroende av elektricitet och har frågor kring detta, ta kontakt med din vårdcentral eller sjukhus för svar angående hantering. Öresundskraft kan inte ta ansvar för deras beslut.

 6. Om du har bredband/TV/telefoni som kräver någon slags aktiv utrustning, exempelvis router/modem som är beroende av strömförsörjning kommer dessa inte att fungera under avbrottet.
Öresundskraft AB