08 november 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Priset på fjärrvärme påverkas inte nämnvärt av elpriset eller svängningarna på elhandelsmarknaden. Det gör att fjärrvärmepriset är mycket lägre än elhandelspriset just nu. Dessutom är det mycket stabilare och mer förutsägbart över tid. Vill du hålla nere kostnaderna ska du absolut värma fastigheten eller villan med fjärrvärme – använder du redan fjärrvärme, grattis! Då är du en riktig vinnare nu när elhandelspriset har nått nya pristoppar.

Fjärrvärme är en flexibel produkt. Det betyder att vi hela tiden jobbar med optimering för att hålla nere kostnaderna, till exempel kompenserar vi för de ökade bränslekostnaderna med ökade intäkter för el.

Medan det rörliga elhandelspriset sätts per timme och styrs av omvärldsfaktorer som till exempel bränslepriser, konjunktur, väder och vind, så följer fjärrvärmen en helt annan modell. Fjärrvärmen kostar alltså inte mer bara för att elhandelspriset går upp. Tvärt om så är priset på fjärrvärme väldigt stabilt över tid trots eventuella svängningar på elhandelsmarknaden. Sedan 2016 så har faktiskt vårt pris på fjärrvärme bara ökat med 3,75 procent. För privatkunder i Helsingborg/Ängelholm blir det inga höjningar på fjärrvärme alls för 2022.

Vad påverkar priset på fjärrvärme

Naturligtvis finns det yttre faktorer som påverkar fjärrvärmepriset också. Exempel är skatter, elcertifikat och priset på utsläppsrätter – styrverktyget som tvingar industrier och kraftverk att kompensera ekonomiskt för växthusgaserna man släpper ut. Men störst inverkan på fjärrvärmepriset har ändå Prisdialogen.

Fjärrvärmepriset sätts till stora delar i dialog mellan kundrepresentanter och oss på Öresundskraft. Kundrepresentanter är Fastighetsägarna, Riksbyggen, Allmännyttan och våra största kunder. Genom prisdialogen får kundrepresentanterna insyn i våra kostnader för bränsle, produktion, distribution, underhåll, investeringar, våra antaganden om räntor och mycket annat. Tillsammans med kundrepresentanterna sätter vi ett fjärrvärmepris som är sjyst för alla. Så medan elhandelspriset är beroende av utvecklingen i Europa och resten av världen, är fjärrvärmepriset mycket mer baserat på lokal dialog mellan oss och våra kunder.

Säsongspriser på fjärrvärme – En effektdel och en energidel

Priset på fjärrvärme har en effektdel och en energidel. Effektdelen är kostnaden för att vi ska kunna leverera värme när du behöver det som mest, till exempel när det är riktigt kallt ute. Energidelen är helt enkelt kostnaden för värmen du använder. Både effektdelen och energidelen är kostnader som våra kunder kan påverka i Prisdialogen.  Och det är detta som är det fina i kråksången. För även om dina uppvärmningskostnader (energidelen) går upp och ner beroende på hur mycket värme du använder, så är kostnaden per kWh bestämd för flera månader i taget(säsongspriser) i Prisdialogen och följer alltså inte spotpriserna på elmarknaden. Du vet alltid exakt hur mycket du ska betala för din fjärrvärmeanvändning per kWh beroende på om det är höst/vinter, vår eller sommar. Du kan läsa mer om de aktuella priserna på fjärrvärme här.   

Därför är fjärrvärme billigare än värmepump

Just nu innebär elräkningen en smärre chock för människor med värmepump. Varför är det så dyrt?! Värmepumpar drivs av el och elhandelspriset är rekordhögt just nu. Eftersom priset på fjärrvärme inte styrs av elhandelsmarknaden är det helt enkelt betydligt billigare för människor att värma upp sina hus och fastigheter med fjärrvärme än el. Varken vi eller våra konsumenter kan styra över elhandelspriset, däremot har vi mycket mer kontroll över prissättningen på fjärrvärme. Och en sak till, även om priset på fjärrvärme per kWh är högre på höst/vinter, så är det betydligt lägre över vår och sommarmånaderna vilket gör fjärrvärmen till ett väldigt kostnadseffektivt alternativ sett till hela året.

Fördelar med fjärrvärme från Öresundskraft (i korthet)

  • Stabilt, förutsägbart och fördelaktigt pris.
  • 99,6 procent av fjärrvärmen från Öresundskraft kommer från återvunnen energi
  • Vi producerar el samtidigt som vi producerar fjärrvärme vilket ökar eltillgången lokalt och samtidigt minskar konsekvenserna av effekt- och kapacitetsbristen i elområde 4. Fjärrvärme producerar el och därför minskar elbehovet när elen inte behöver användas till uppvärmning. Värmepumpar förbrukar däremot el, framförallt när det är som kallast.
  • Eftersom vi producerar el samtidigt som fjärrvärme innebär det att elpriserna i elområde 4 hade varit ännu högre utan fjärrvärmen.
  • Tekniken är lättskött och i princip helt underhållsfri. Driftsäkerheten är hög så du behöver inte oroa dig för plötsliga kallduschar. För dig som är privatkund har vi dessutom värmande nyheter inför nästa år.

{{posts.CurrentItem.Author}}