Fjärrvärme Trygg

En tilläggstjänst för dig som vill vara säker på att alltid ha det varmt och skönt hemma.

Fjärrvärme Trygg – värmegaranti, självriskreducering och snabb hjälp om du behöver det

Även om fjärrvärme är ett prisvärt, väl beprövat och leveranssäkert sätt att värma upp sitt hus på kan det vara skönt att veta att du får riktigt bra hjälp om något skulle hända din fjärrvärmeanläggning.

Hälften av alla svenska villaägare har inte fel, fjärrvärme är ett tryggt, prisvärt och klimatbriljant sätt att värma upp hus på! Med fjärrvärme värmer du dig med värdefull energi som annars bara skulle gå till spillo och du gör en superviktig insats för klimatet genom att avlasta elsystemet så att vi kan använda elen till viktigare saker – som att ställa om till ett fossilfritt samhälle till exempel. I en tid av ovanligt höga elpriser sparar fjärrvärmen dig dessutom en hel del pengar och det tycker vi är riktigt bra!

Skaffa Fjärrvärme Trygg och få prioriterad hjälp med din fjärrvärmeanläggning när du behöver det

Som en del av vår utökade satsning på förebyggande underhåll av fjärrvärmenätet kommer vi från och med januari 2022 att genomföra Driftkontrollbesök av alla våra fjärrvärmekunders fjärrvärmeanläggningar vart tredje år.

Om något skulle hända med din fjärrvärmeanläggning mellan Driftkontrollbesöken får du som har Fjärrvärme Trygg prioriterad kostnadsfri felavhjälpning under dagtid samt rabatt på eventuella reservdelar som din fjärrvärme-anläggning kan behöva. Du får också självriskreducering upp till 2000 kr.

Om vi inte kan laga din fjärrvärmeanläggning direkt hjälper vi till att värma upp ditt hus med alternativa värmekällor tills felet är avhjälpt. Om felet innebär att vi behöver byta ut din fjärrvärmeanläggning kan vi oftast ha en ny installerad inom 2–3 arbetsdagar.

Fakta: Det här får du med Fjärrvärme Trygg

Innebär att du får:

  • Hjälp vid akuta fel – kostnadsfri felavhjälpning under ordinarie arbetstid. Övrig tid (16-20 vardagar, 8-12 helger) halva priset på gällande timprislista.

  • Förbrukningsmaterial, som exempelvis packningar, ingår vid felavhjälpning

  • 20% rabatt på reservdelar/material

  • Prioriterad hjälp vid akuta fel

  • Fri telefonsupport/konsultation under ordinarie arbetstid

  • Självriskreducering upp till 2000 kr per/ år

  • Värmegaranti (vid tillfälliga avbrott* hjälper vi dig att hålla huset varmt med alternativa värmekällor.

  • Skulle växlaren behöva bytas ut prioriterar vi ditt växlarbyte, normalt sett kan vi installera en ny inom 2-3 arbetsdagar)

Pris: 49 kr per /månad, inkl. moms.

*Gäller ej inte vid planerade avstängningar eller större oplanerade avbrott.

Avtalsvillkor Fjärrvärme Trygg

Produktblad Fjärrvärme Trygg

Frågor och svar

Öresundskraft Marknad AB