Miljöbild med hav
_16A6882.jpg

Elavtal över 100 000 kWh/år

Oavsett var i Sverige ditt företag finns kan du köpa el från Öresundskraft. Vi är en komplett energiaktör och tar gärna fram ett förslag som passar just för din verksamhet.

KombiEl - unik kombination av fast och rörligt elpris
Passar företaget som vill kunna budgetera för framtida elkostnader. Ert elpris består av flera delar. Genom att välja att prissäkra en del av dessa och ta rörlig kostnad på övriga skapar vi KombiEl - det bästa av två världar.

SpotEl - ett pris som följer elmarknaden
Med SpotEl får du ett elpris som följer svängningarna på den nordiska elbörsen Nord Pool. SpotEl är prismodellen för dig som vill dra nytta av rörligheten på elmarknaden och är medveten om att variationerna i pris mellan olika månader kan vara betydande.

Avtalsvillkor

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft Marknad AB