Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Fjärrvärme Guld

När värme blir guld – för en ännu bättre värld

Vi har en plan för vår planet som vi vill genomföra. En plan som vi tror fler företag skulle vara intresserade att vara med på. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi har fantastisk fjärrvärme både i Helsingborg och Ängelholm. Den består till mer än 99 % av återvunnen och förnybar energi. En riktigt bra produkt. Vi vill lyfta fjärrvärmen ytterligare en nivå och för att vi ska kunna göra det så behöver vi er hjälp.

Fördel regionen – CCS och utnyttja askan

Ödesfrågan är växthusgaserna. Klimatmålen förutsätter att vi kan fånga in och lagra undan koldioxid. Faktum är att det är helt avgörande för att både Helsingborg, Ängelholm och Sveriges klimatmål ska nås.

För att påskynda förändringsarbetet håller vi på att undersöka olika möjligheter. Den vi har fastnat för är en teknik som kallas CCS, Carbon Capture & Storage och har potential att göra fjärrvärmen till en kolsänka, det vill säga att vi fångar in koldioxid vid vår produktionsanläggning Filbornaverket istället för att släppa ut den i luften. Det är en svårlöst ekvation såväl tekniskt som logistiskt och affärsmässigt, men vi lär oss mer för varje dag.

Vi arbetar även för att inom fjärrvärmeproduktionen öka möjligheterna att utnyttja askan efter förbränningen betydligt bättre.

Det är en av anledningarna till att vi idag ser Filbornaverket mer som ett avfallsreningsverk än en produktionsanläggning. Vi gör vår miljö renare.

Avfallsreningsverk1.jpg

 

Fördel Miljötillägg - Fjärrvärme Guld

Vi har tillsammans med våra kunder tagit fram ett miljötillägg som vi döpt till Fjärrvärme Guld. Detta tillägg ska användas till åtgärder som direkt leder till minskade klimatpåverkan.

Fördel företagare – minskad klimatpåverkan

Fjärrvärme Guld är ämnat för de företagare som vill göra ännu mer för en hållbar miljö och vara med och tillsammans med oss, genomföra ovanstående plan samt göra skillnad.

Genom miljötillägget Fjärrvärme Guld och avfallsreningsverket på Filbornaverket har ni möjlighet att tillsammans med oss ta ansvar för det avfall med fossilt ursprung som kommer från era fastigheter.

Dessutom skapar vi negativa utsläpp eftersom vi också fångar in koldioxiden från biomaterial i avfallet som trä, papper etc. Kan vi minska den fossila plasten i avfallet skapar vi ännu större nytta. Med Fjärrvärme Guld kan vi tillsammans skapa en klimatpositiv fjärrvärme!

”Vi har valt att investera i Fjärrvärme Guld för vi ser att de åtgärder som Öresundskraft åtar sig ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete – både genom att ta ett aktiv miljöansvar i regionen samt viljan att utveckla negativa klimatutsläpp via innovation som ex. CCS-teknologi.” - Staffan Fredlund, Wihlborgs fastigheter

Fakta Miljötillägg Fjärrvärme Guld

Kostnaden är: 2 öre/kWh

Innebär att:
- ni som företag är med och investerar i projekt som leder till minskad klimatpåverkan, t ex CCS för att ta bort koldioxid ur atmosfären.
- ni som kund åtar er att arbeta efter principen: Hållbar energianvändning för alla, vilket gör nytta för alla.
- ni som företag har ambitionen att ta ansvar för det avfall med fossilt ursprung som levereras till våra anläggningar, dvs se till att avfallet sorterats rätt på riktigt.
- ni som kund kan berätta om er medverkan i Fjärrvärme Guld i olika kommunikativa insatser, så som till exempel Hållbarhetsrapporter mm.
- ni som kund blir inbjuden årligen till ”Fjärrvärme Guld-gruppen” där vi berättar om vårt gemensamma miljöarbete.
- ni som kund får en guidade tur på Filbornaverket, Helsingborg.
- ni som kund är med och bidrar till en bättre region/värld, vilket vi uppskattar starkt.

Vad har vi gjort hittills?

Insatserna i Fjärrvärme Guld har bland annat hjälpt till att:

• Bidra med att vi har kunnat byta ut fossil olja till bioolja vid vår produktion

• Utvecklingsprojekt för säsongslagring av fjärrvärme för att nyttiggöra överskottsvärme från sommarmånaderna under vintern

• Undersöka hur vi kan nyttja askan bättre

Kontroll

En oberoende part granskar årligen att kriterierna efterlevs och resultatet från rapporten presenteras för er kunder.

Utvärderingsrapport 2019

Genomförda åtgärder

Fjärrvärme Guld

Den fjärrvärme som levereras har samma ursprung som resten av fjärrvärmen i systemet, men genom att köpa Fjärrvärme Guld bidrar du till en långsiktig sänkning av utsläppen kopplade till fjärrvärmeproduktion. Samtidigt klimatkompenseras utsläpp motsvarande din användning, vilket innebär minskade globala koldioxidutsläpp.

Kriterier för Fjärrvärme Guld

Vill du veta mer eller teckna dig för Fjärrvärme Guld kontakta våra säljare eller fyll i intresseanmälan så tar vi kontakt.

Öresundskraft Företagsmarknad AB