16a6950 b desktop
 16a6950 b

Fjärrvärme Guld

Vi på Öresundskraft är stolta över vår fantastiska fjärrvärme, där hela 99 % är återvunnen och förnybar energi. För Er som vill göra ännu mer för miljön har vi även ett miljötillägg som vi kallar Fjärrvärme Guld.

Tillägget innebär att vi kan öka intensiteten i vårt miljöarbete kopplat till vår fjärrvärme. För 2 öre/kWh förbinder vi oss till att investera upp till 100 % av intäkterna i följande:

  • Arbete för att möjliggöra och med ambitionen att bygga koldioxidavskiljning för att uppnå minusutsläpp av koldioxid, så kallad CCS teknik.
  • Investeringar och åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen, minska plasten i avfallet och bättre kunna nyttja den aska som uppstår.
  • Klimatkompensation för direkta och indirekta utsläpp, i form av kolkrediter i CDM Registry.
  • Utredningar, information och utbildningar för att minska miljöpåverkan från vår fjärrvärme.

Den fjärrvärme som levereras har samma ursprung som resten av fjärrvärmen i systemet, men genom att köpa Fjärrvärme Guld bidrar du till en långsiktig sänkning av utsläppen kopplade till fjärrvärmeproduktion. Samtidigt klimatkompenseras utsläpp motsvarande din användning, vilket innebär minskade globala koldioxidutsläpp.

Klimatkompensation

Inom ramen för Kyotoprotokollet 1997 skapades en mekanism för ren utveckling (s.k. CDM, Clean Development Mechanism). Syftet med CDM är att industriländer ekonomiskt ska stödja klimat- och energiprojekt i utvecklingsländer och samtidigt bidra med hållbar utveckling och i gengäld tillgodoräkna sig utsläppsminskningar. CDM stödjer inte investeringar som ändå skulle utföras. CDM projekt granskas, godkänns och kontrolleras av FNs CDM styrelse (UN executive board for Clean Development Mechanism) samt utförs årligen. 1 CER (en utsläppsrätt) motsvarar en utsläppsminskning av CO2 med 1 ton.

Utveckling av kriterierna för Fjärrvärme Guld

Vi på Öresundskraft strävar alltid efter att minska vårt, och våra kunders, avtryck på miljön och klimatet. Vi har därför valt att vid behov uppdatera våra kriterier för Fjärrvärme Guld, för att vi alltid ska kunna hitta de bästa lösningarna för en minskad klimatpåverkan och en hållbar framtid. Det tycker vi är Energi för en bättre värld. Om vi gör betydande ändringar i kriterierna kommer alla kunder informeras om detta i god tid.

Produkten är utvecklad i samarbete med fjärrvärmekunder och lanserades för första gången 2013 och förbättrades 2016 samt 2018.

Vill du veta mer eller teckna dig för Fjärrvärme Guld kontakta våra säljare.

Utvärderingsrapport 2019

Kriterier för Fjärrvärme Guld

Genomförda åtgärder


Öresundskraft Företagsmarknad AB