20200405 180649 ählm foto cecilia andersson, öresundskraft desktop
20200405 180649 ählm foto cecilia andersson, öresundskraft desktop

Underlag för certifiering enligt Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av byggnader som drivs av Sweden Green Building Council (SGBC).

Vid Miljöbyggnads certifiering ska enligt indikator 4 andelen förnybar energi beräknas. Nedan presenteras fördelningen för fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm i de olika kategorierna av förnybart. Kategori 1 förnybar flödande energi, Kategori 2 förnybar (bio) och Kategori 3 ej förnybar energi.

Öresundskraft anser att rullande medelvärden för minst tre år bör användas. Detta för att fastigheter som certifieras enligt miljöbyggnad använder fjärrvärme under många år och ett rullande medelvärde bättre representerar fjärrvärmens sammansättning över tid.

I Ängelholm bidrar fjärrvärmen till att uppnå högsta betyget, dvs guld, enligt indikator 4 i Miljöbyggnad vilket oftast är fallet även i Helsingborg  För det enskilda året 2020 ligger värdet för Helsingborg på silver nivån.

Värdena är allokerade med energimetoden i kraftvärmeverk, och fossil plast i avfall räknas in i kategori 3 (ej förnybar). Detta skiljer sig från hur bränsleredovisningen beräknas enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén (VMK), som ligger till grund för Energiföretagen Sveriges officiella statistik. Nedan värden ska därför enbart användas för redovisning vid certifiering enligt Miljöbyggnad.

Helsingborgs fjärrvärme fördelning enligt indikator 4 i Miljöbyggnad 
2020 års värden, (rullande 3 års medelvärde inom parentes)

Kategori 1: 44% (38%)

Kategori 2: 29% (42%)

Kategori 3: 27% (20%)


Ängelholms fjärrvärme fördelning enligt indikator 4 i Miljöbyggnad 
2020 års värden, (rullande 3 års medelvärde inom parentes)

Kategori 1: 4% (4%)

Kategori 2: 95% (95%)

Kategori 3: 1% (1%)

Öresundskraft Företagsmarknad AB