20200405 180649 ählm foto cecilia andersson, öresundskraft desktop
20200405 180649 ählm foto cecilia andersson, öresundskraft desktop

Underlag för certifiering enligt Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av byggnader som drivs av Sweden Green Building Council (SGBC).

Vid Miljöbyggnads certifiering ska enligt indikator 4 andelen förnybar energi beräknas. Nedan presenteras fördelningen för fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm i de olika kategorierna av förnybart. Kategori 1 förnybar flödande energi, Kategori 2 förnybar (bio) och Kategori 3 ej förnybar energi

I både Helsingborg och Ängelholm bidrar fjärrvärmen till att uppnå högsta betyget, dvs guld, enligt indikator 4 i Miljöbyggnad. Värdena är allokerade med energimetoden i kraftvärmeverk, och fossil plast i avfall räknas in i kategori 3 (ej förnybar). Detta skiljer sig från hur bränsleredovisningen beräknas enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén (VMK), som ligger till grund för Energiföretagen Sveriges officiella statistik. Dessa värden ska därför enbart användas för redovisning vid certifiering enligt Miljöbyggnad.

Helsingborgs fjärrvärme 2019 fördelning enligt indikator 4 i Miljöbyggnad

Kategori 1: 39%

Kategori 2: 44%

Kategori 3: 17%


Ängelholms fjärrvärme 2019 fördelning enligt indikator 4 i Miljöbyggnad

Kategori 1: 4%

Kategori 2: 95%

Kategori 3: 1%

Öresundskraft Företagsmarknad AB