Miljöbild med väderkvarn
_16A6975.jpg

Kundombud

Kundombudet är anställd av Öresundskraft men arbetar som en oberoende instans som har till uppgift att föra din talan. Öresundskrafts kundombud heter Maria Linné.

Till kundombudet vänder du dig om du tidigare varit i kontakt med Öresundskraft och fått ett beslut du inte är nöjd med. Även när du inte är nöjd med hur ditt ärende blivit handlagt kan du vända dig till kundombudet.

Prövningen är kostnadsfri och kundombudet gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Handläggningstiden för ett kundombudsärende är vanligen två till fyra veckor.

För kontakt med Maria, använd formuläret nedan.