Fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta
Fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Övervakningsplanen och dess syfte

Ellagen och naturgaslagen säger att varje nätägare ska ha en övervakningsplan. Genom att följa denna plan säkerställer företagen att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden respektive naturgasmarknaden gynnas.

Det handlar också om att ett företags intäkter från nätverksamheten inte får användas till att bekosta andra verksamheter inom företaget. Varje år är nätföretagen skyldiga att redovisa de åtgärder man vidtagit enligt övervakningsplanen. Rapporten ska offentliggöras och publiceras senast den 15 mars.

Rapporter från Öresundskraft:

Åtgärder enligt övervakningsplanen elnät 2020

Åtgärder enligt övervakningsplanen gasnät 2020

Öresundskraft AB