Öresundskrafts huvudkontor
Huvudkontor Öresundskraft

Snabba fakta om Öresundskraft

Ägare av:

 • Elnät i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp
 • Fjärrvärmenät i Helsingborg och Ängelholm
 • Gasnät i Helsingborg och Munka Ljungby
 • Fjärrkylanät i Helsingborg
 • stadsnät i Helsingborg
 • 1 värmeverk (Åkerslundsverket, Ängelholm)
 • 2 kraftvärmeverk (Västhamnsverket och Filbornaverket, Helsingborg)
 • 5 st vindkraftverk
 • Delar i Solarpark
 • Stadshubbsalliansen 

Öresundskraft är 1 av de 10 största energi- och kommunikationsbolagen i Sverige. 


Siffror från 2019:

 • Såld energivolym 2748 GWh, varav:

           El  1 516 GWh

           Fjärrvärme  1 002 GWh

           Gas  216 GWh

           Fjärrkyla 14 GWh

 • Nettoomsättning 2 708 (Mkr)
 • Cirka 125 000 kunder
 • Cirka 400 anställda