06 maj 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Företag och organisationer jobbar proaktivt med hållbarhetstänk och strategier som tar hänsyn till allt från medarbetare till miljö och klimat. Öresundskraft är inget undantag.

Vi lever över våra miljötillgångar. I Sverige förbrukade vi naturens resurser för i år redan 6 april. Efter det datumet blev vi återbetalningsskyldiga för 2021. Vi överkonsumerar och lever som att vi hade ungefär 4 jordklot. Detta är en farlig trend som alla måste ta ansvar för att vända, helst igår, och Öresundskraft är inget undantag. Vi jobbar kontinuerligt med olika hållbarhetsinitiativ och projekt som förbättrar situationen för miljön och klimatet. Så här tänker vi: Vi vill göra rätt lokalt för att bidra till klimatet globalt.

Digitalisering och kommunikation

Det kan kännas överväldigande med all ny teknik och ibland går det så fort att huvudet läcker ettor och nollor. Men digitaliseringen är viktig, man skulle till och med kunna säga att den är en av de viktigaste faktorerna för att nå Sveriges klimatmål. Ett exempel är teknik som möjliggör för privatpersoner och företag att göra energieffektiva val. Här är Öresundskraft-appen ett viktigt exempel. Den hjälper dig med att hålla koll på din energianvändning i hemmet så att du kan ta smartare och klokare beslut samtidigt som du kan spara pengar varje månad. Bra för både dig och klimatet! En tung spelare i digitaliseringsarbetet är vårt dotterbolag Pingday som driver det öppna stadsnätet, arbetet med fibernätet, stadshubben för IoT och flera operatörshotell.

Miljöklok fjärrvärme från Filbornaverket 

Fjärrvärmen produceras av resurser som annars skulle gå förlorade och tar samtidigt vara på överskottsvärme från lokala industrier, ett exempel är Kemira. Fjärrvärmen i Helsingborg består till 99,7 procent av återvunnen och förnybar energi. I Ängelholm är motsvarande siffra 99,5 procent. Men vi är inte riktigt nöjda. Vårt mål är att nå 100 procent till 2024! Visste du förresten att enligt Naturvårdsverket så är fjärrvärme den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet (föregångare till Parisavtalet). Men fjärrvärmen är även central i att skapa ett robust elnät. Använder vi fjärrvärme till att värma våra hus och byggnader kan elen användas till område där den hör hemma. 

Hållbar stadsutveckling genom Recolab

RecoLab är en mötesplats för forskning och utveckling men också ett flaggskepp för ett smart och innovativt sätt att leva. Öresundskraft är en av projektdeltagarna. Resan började med NSVA’s projekt ”Tre rör ut”, ett världsunikt avloppssystem som källsorterar avloppsvattnet och öppnar upp för näringsåtervinning, ökad biogasproduktion, energieffektiv läkemedelsrening och vattenåtervinning från Oceanhamnens reningsverk. Vilken grej!

Solceller

Visste du att på två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år? Med solceller kan du alltså enkelt ta tillvara på naturens egen energi och använda den som el till ditt hushåll. Att skaffa solceller är en viktigt insats för vår framtid och vi finns här för att hjälpa dig längs hela vägen, från köp till installation. Hållbar energianvändning ska vara enkelt. Därför vill vi kort pusha för våra vänner på Hemma. Finansierar du investeringen i solenergi via vår samarbetspartner Hemma så kan du samtidigt flytta befintliga bolån till en attraktiv bolåneränta. Det innebär att du kan sänka både din drifts- och lånekostnad. 

Tillsammans är ledordet.

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Öresundskraft har valt att fokusera på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad. För oss är mål 17, genomförande och globalt partnerskap, ett av de viktigaste målen. Vi behöver arbeta tillsammans med samhälle, leverantörer och kunder för att göra skillnad, lokalt och globalt, på riktigt. Vare sig det handlar om att lösa elbilsladdning för de som bor i lägenhet, ta fram energistrategier för nya stadsdelar eller stötta lokala idrottsklubbar så måste vi göra det tillsammans. För att fortsätta leva på en planet som vi med stolthet kan och vill lämna vidare till barn och barnbarn måste vi göra stora  som små förändringar ihop. Vi tillsammans med dig, vår stad och vår region. #tillsammansför17

{{posts.CurrentItem.Author}}