30 september 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Öresundskraft jobbar kontinuerligt med underhåll och förstärkning av elnätet i nordvästra Skåne. Vi kan faktiskt skryta med ett av Sveriges mest driftsäkra elnät och fram till och med 2023 kommer vi att investera över 750 miljoner kronor för att trygga din elleverans.

Regionen växer så det knakar. Antalet invånare ökar precis som företagandet och efterfrågan på el. Fler solceller, ökande digitalisering och en snabbt elektrifierad transportsektor ställer också ökade krav på elnätet. Vårt jobb är att se till att elen tryggt och säkert levereras till dig som kund. Det gör vi genom att bygga, underhålla och sköta driften av elnätet. Här är några exempel på initiativ Öresundskraft har tagit för att kunna ge dig ett av Sveriges driftsäkraste elnät.

AKEA och ATS står för fortsatt god leveranskvalitet i elnätet

Öresundskraft har nyligen tecknat avtal med två entreprenörer för att hålla uppe vår goda leveranskvalitet i elnätet och säkerställa korta avbrottstider. Samarbetet med AKEA och ATS kommer att innebära större närvaro, styrning och uppföljning av arbetena ute i elnätet. Sedan har vi ett nytt systemstöd som innebär att det kommer bli ännu enklare och effektivare för ATS att hantera händelser i dygnet-runt-beredskapen.

Öresundskraft bygger framtidens elnät i Ängelholm

Öresundskraft gör investeringar på 165 miljoner kronor i Ängelholms elnät fram till 2027, vilket skapar möjligheter för en säkrad elleverans i många decennier till dig som bor i Ängelholm.

Öresundskraft investerar i smarta elnät

Smart teknik gör att vi kan bevaka elnätet i realtid på olika sätt och säkra elleveransen ytterligare. Sensorer på luftledningar gör att elstolpar går snabbare att fixa, kablar som t ex skadats av fukt upptäckts tidigare och smarta fördelningsstationer skickar en signal så fort skada uppstår.

Avgiften du betalar för att använda elnätet är viktig för oss (och för dig som kund), eftersom den bland annat går till den här typen av investeringar. Elnätsavgiften skapar utrymme för nödvändiga investeringar så att vi kan trygga elleveransen trots nya behov och förväntningar som dessutom ska uppfylla Helsingborgs energi- och klimatplan. Världen elektrifieras allt mer och elnätet måste följa med i utvecklingen.

{{posts.CurrentItem.Author}}