Fastighetsladdning brf
Bee brf fastighetsladdning mobil

Guide: Så skaffar ni enkelt ladd till er BRF eller samfällighet

Enligt www.elbilsstatistik.se finns det just nu över 200 000 laddbara bilar i Sverige. Efterfrågan är stor och fler än någonsin investerar i fossilfria fordon. Under hösten 2020 har fler än var tredje ny bil som sålts varit laddningsbar och om prognoserna stämmer kommer det år 2030 finnas runt 2,5 miljoner laddbara bilar i vårt land. Det tycker vi är jättebra!

Om vi ska kunna minska växthusgasutsläppen i den takt som krävs för att nå klimatmålen måste omställningen från fossila bränsledrivna fordon dock gå ännu fortare. Det kräver fler och bättre laddmöjligheter så att användare tryggt och enkelt kan ladda sina fordon där de är. Eftersom den primära laddningen oftast sker över natten har ni som BRF eller samfällighet en fin möjlighet att göra skillnad!

Vi på Öresundskraft vill göra allt vi kan för att vi ska klara av klimatutmaningarna tillsammans! Därför har vi utvecklat grymma processer för att på allra bästa sätt kunna hjälpa föreningar att utforma, installera och underhålla riktigt smarta och hållbara laddlösningar. Vi är ganska malliga över att vårt publika nät faktiskt är Sveriges största laddnät!

Den här guiden innehåller våra allra bästa tips för er som sitter i styrelsen för er BRF eller samfällighet och undersöker förutsättningar och möjligheter att skaffa ladd till er förening. Om ni undrar något är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss!

Först: lite bra information i punktform

Här har vi summerat några bra och viktiga poänger ni kan använda som diskussionsunderlag eller i kommunikation med era medlemmar.

Varför borde ni skaffa laddlösning?

 • Genom att skaffa grym laddning för era medlemmar ser ni som BRF eller Samfällighet till att er förening är attraktiv och konkurrenskraftig över tid. Eftersom antalet elbilar ökar väldigt snabbt i Sverige kommer behovet av att enkelt kunna ladda bara öka.
 • Omställningen från fossilt bränsle måste gå fortare om vi ska kunna nå klimatmålen. Det betyder att vi måste vi kunna erbjuda användare den laddning de behöver där de är. Eftersom den primära laddningen sker över natten är det en bra idé för alla BRF:er och samfälligheter att ta reda på förutsättningarna för att skaffa ladd.

Kort om att ladda elbil:

 • En elbil eller laddhybrid behöver tid för att laddas och därför sker laddningen oftast i första hand hemma över natten där användaren normalt parkerar.
 • Det är säkrast och mest effektivt att ladda via en laddbox.
 • Elbilar och laddhybrider laddas på samma sätt

Ett vanligt vägguttag är inte optimerat för det höga effektuttag en långtidsladdning kräver utan ska bara användas i nödfall. Överanvändning kan överbelasta vägguttaget och ditt elsystem vilket kan leda till att säkringen går eller vägguttaget blir överhettat. I värsta fall kan det leda till brand.

Varför skaffa laddlösning genom oss på Öresundskraft?

 • Vi har Sveriges största publika laddnät med lösningar som passar alla el- och hybridbilar.
 • Vi hjälper er igenom hela processen - från planering till färdigställande av laddplatserna
 • Abonnemang som passar alla behov.
 • Personlig laddhjälp dygnet runt via vårt kontaktcenter.
 • Vi sköter all administration och fakturerar den enskilde användaren så att ni slipper.

Guide: Från idé till ladd

Steg 1 – Undersök behov och intresse

Först och främst måste ni ta reda på hur stort behov och intresse det finns kring laddlösning bland medlemmarna i er förening. Ni kan till exempel göra ett enkelt formulär med frågorna:

 • Har du en elbil eller laddhybrid idag?
 • Har du planer på att byta till elbil eller laddhybrid inom de närmsta 3 åren?
 • Skulle du byta till elbil eller laddhybrid om vi i föreningen gjorde det möjligt att ladda i vårt närområde?

Undersökningen ger er en bra indikation kring hur många laddplatser som behövs idag och hur många ni ska förbereda för.

Glöm inte att upprätta en plan för att löpande informera era medlemmar om hur projektet fortskrider!

Tänk på

Det är ofta mer kostnadseffektivt att förbereda för fler laddstolpar än ni behöver just nu. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet.

Det kan vara frestande att investera kommersiellt i en större laddlösning och helt enkelt hyra ut oanvända laddplatser tills vidare. Tänk bara på att om ni planerar att ansöka om investeringsstöd från naturvårdsverket är det inte säkert att ni kan hyra ut laddstationer till andra personer än era medlemmar.

Steg 2 - Kolla era förutsättningar

Om föreningen äger marken där ni vill sätta upp er ladd behöver ni inget bygglov. Gör ni inte det måste ni först komma överens med markägaren om att ni får installera- och vem som ska äga laddstationerna.

Era laddplatser ska klara att leverera hög ström under lång tid på ett säkert sätt. Därför kan det i detta steget vara en mycket bra idé att kolla så att det verkligen finns möjlighet att genomföra er installation på det sätt ni vill. Är er elanläggning dimensionerad och balanserad för att klara uppgiften? Vilken tillgänglig effekt har ni i elcentralen? Behöver ni öka huvudsäkringen, kan och vill ni det? Ni kanske har en auktoriserad elektriker i föreningen som kan hjälpa till med detta, annars fixar vi det enkelt och gärna!

Steg 3 – Vilken typ av laddlösning passar er?

Att försöka ge ett generellt svar på hur lång tid det tar att ladda en hybrid- eller elbil är ungefär som att försöka lista ut hur långt ett snöre är. Det handlar helt enkelt om vilken ladd- och batterikapacitet varje enskild bil har.

Våra vanligaste laddstationer är 16 ampere, trefas. Det innebär att alla som har 1-3 fasladdning på sin bil kan ladda via våra stolpar, men det tar olika lång tid. Hur mycket varje bil kan laddas har att göra med batteriernas kapacitet.

Så, i det här steget är det helt enkelt en väldigt bra idé att involvera oss. För vi är riktigt bra på ladd och hjälper er mer än gärna att utforma den bästa lösningen för er!

Steg 4 – Hur ska laddlösningen installeras?

När ni utformat er laddlösning måste ni bestämma er för hur denna ska installeras. Eftersom det är ett jobb som måste utföras av en auktoriserad elektriker kan ni antingen anlita en egen elinstallationsfirma och låter oss leverera laddstationerna och eventuella drifttjänster eller så låter ni oss fixa allt!

Glöm inte att ni kan få bidrag från Naturvårdsverket för installationskostnaden.

Steg 5 – Hur ska investeringen finansieras?

Ni behöver ta ställning till hur ni ska finansiera era laddstolpar. Ska föreningen stå för investeringskostnaden? Ska den betalas av de boende med laddplats genom en förhöjd månadsavgift? Ska den betalas genom en marginal på den el som förbrukas på varje laddplats?

Med vårt upplägg är det ni i föreningen som bestämmer vem som får tillgång till laddstationen och det är ni som sätter priset per kWh. Sedan fakturerar vi varje enskild användare åt er. Vi ser naturligtvis till att ni får tillgång till underlag med detaljerad förbrukningsstatistik per laddstation och användare. På så vis kan ni enkelt följa utvecklingen och vid behov kostnadsoptimera!

Oavsett vilken lösning ni bestämmer er för vägleder vi självklart er genom hela processen och finns alltid som stöd för er!

Mellan tummen och pekfingret – vad kostar det?

Priset för att installera laddboxar varierar beroende på hur snabbt ni vill att era medlemmar ska kunna ladda och vilka funktioner ni vill ha.

En genomsnittlig investeringskostnad per laddbox, exklusive installation, för en av våra laddlösningar till Brf och Samfällighet brukar landa på runt 15 - 20 000 kr per laddplats. Ni har möjlighet att få 50% av denna investeringskostnad i bidrag från Naturvårdsverket.

Bidrag från naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger ekonomiskt stöd till bostadsrättsföreningar och samfälligheter som köper och installerar laddboxar. Stödet innebär att ni kan få upp till 50% i ekonomiskt bidrag, dock högst 15 000 kronor per laddplats. Läs mer här!

Steg 6 - Dags för formellt beslut

När ni fått klarhet i vilken lösning som är bäst för er och upprättat en finansieringsplan är det dags att fatta ett formellt beslut. Här är det viktigt att ni undersöker om det räcker med ett styrelsebeslut eller om det måste avhandlas på en årsstämma. I så fall kan det bli aktuellt att tillkalla en extrainsatt stämma. Använd vår motionsmall om ni vill.

Steg 7 - Nu kör vi!

Beslutet är taget och det är dags att installera er laddlösning. Även om installationen utförs av någon annan än oss, är vi på Öresundskraft är med er hela vägen tills laddplatserna är på plats och ni är igång. För oss är det otroligt viktigt att ni blir nöjda med er satsning!

Öresundskraft Företagsmarknad AB