Miljöbild med väderkvarn
_16A6975.jpg

Extern rådgivning

Det finns instanser och myndigheter utanför Öresundskraft som du kan vända dig till för att få din sak prövad eller för att få opartisk rådgivning. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kommunal konsumentvägledare

I de flesta kommuner finns en konsumentvägledare som hjälper kunder som hamnat i tvist med företag. Konsumentvägledaren är väl insatt i konsumentlagen och kan ge råd och förklara vad som gäller enligt lagen. Denna rådgivning är gratis. Kontakta din kommun för mer information och kontaktuppgifter. 

Kommunal konsumentvägledare Helsingborg

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) fungerar som tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme. De ska se till att marknaderna fungerar så bra som möjligt och att ellagen följs. De granskar bland annat nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Tycker du till exempel att anslutningsavgiften är oskälig kan du vända dig hit.

Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som opartiskt och utan kostnad prövar konsumenttvister. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med köp av en vara eller tjänst. 

Allmänna reklamationsnämnden

Sveriges domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.

Sveriges domstolar