Vi gräver för framtiden

Det är full fart i nordvästra Skånes omställning till ett robust och hållbart energisystem. Grävarbeten och utvecklingsprojekt som vi gör idag är viktiga för att säkra leveransen av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas hem till dig. 

Ett energisystem i omställning

På Öresundskraft ser vi till att el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas levereras tryggt och säkert till dig som är kund hos oss. Det gör vi genom att bygga, underhålla och sköta driften av näten. Som nätägare är detta vårt ansvar och vi jobbar varje dag för att möta regionens tillväxt och se till att våra nät är smarta och robusta.

Omställningen i energisystemet går hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle. Ett robust, tryggt och smart energisystem är superviktigt för att vi i nordvästra Skåne ska kunna nå klimatmålen. Det möjliggör nämligen bra saker som exempelvis elektrifiering av transportsektorn och utbyggnad av lokal och hållbar elproduktion i solceller.