Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Fjärrvärmepriser Helsingborg och Ängelholm

Öresundskrafts prismodell är säsongsanpassad. Det betyder att vi har tre säsongspriser: sommar, vår/höst och vinter. Priset på fjärrvärme är lägre under årets varmare månader och blir högre under kallare årstider. Varför då detta kan man ju fråga sig? Jo, en säsongsanpassad prismodell uppmuntrar till energieffektisering, framförallt på höst/vintern.

Prislistor år 2021

Helsingborg

Ängelholm

Helsingborg - Gruppanslutna Pålsjö Östra

Helsingborg - Gruppanslutna Vindelälven

Helsingborg - Lägenhet


Prislistor år 2020

Helsingborg

Ängelholm

Helsingborg - Gruppanslutna Pålsjö Östra

Helsingborg - Gruppanslutna Vindelälven

Helsingborg - Lägenhet


Prislistor tidigare år


Avtalsvillkor fjärrvärme

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft AB