Öresundskrafts fjärrvärmepriser

Förutom att vara ett mycket bra uppvärmningsalternativ för våra fastigheter har fjärrvärme en mycket konkurrenskraftig och stabil prissättning.

Fjärrvärmepriser i Helsingborg och Ängelholm

Vi tillämpar säsongspriser på vår fjärrvärme eftersom vi behöver hushålla så mycket som möjligt med de energiresurser vi har. Det är helt enkelt ett viktigt ställningstagande och ett effektivt sätt att inspirera alla våra användare till att energieffektivisera! Praktiskt innebär detta att vi har tre olika säsongspriser: sommar, vår/höst och vinter. Priset är lägre under årets varmare månader och blir högre när det är kallt.

Prislistor år 2021

Helsingborg

Ängelholm

Helsingborg - Gruppanslutna Pålsjö Östra

Helsingborg - Gruppanslutna Vindelälven

Helsingborg - Lägenhet

Prislistor år 2020

Helsingborg

Ängelholm

Helsingborg - Gruppanslutna Pålsjö Östra

Helsingborg - Gruppanslutna Vindelälven

Helsingborg - Lägenhet

Prislistor tidigare år

 

Avtalsvillkor fjärrvärme

Läs våra avtalsvillkor här

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi vill gärna prata med dig!