27 januari 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Företag och näringsliv är en enormt viktig del i arbetet med att bygga en hållbarare region. Men vad betyder hållbart företagande och hur samarbetar Öresundskraft med lokalt näringsliv för att skapa en hållbarare region? Vår affärsområdeschef, Daniel Kipowski, svarar på frågor om energi, hållbart företagande och vilka trender som styr företagens hållbarhetsbeslut.   

Daniel Kipowski, Öresundskraft


Tjena Daniel! Vad betyder hållbart företagande egentligen? Hållbarhet är ju ett ganska brett begrepp. 

Hallå! Det betyder nog i mångt och mycket långsiktig överlevnad. Det handlar inte bara om klimat och miljö utan i lika stor utsträckning om ekonomisk och social hållbarhet för såväl ägare som medarbetare, kunder och det omgivande samhället. Givetvis betyder det lönsamhet.

Vi håller på att skifta hur vi ser på ett företags syfte. Företag behöver mer och mer vara värderingsstyrda och ha både själ och hjärta. Drivkraften till detta kommer från både kunder och medarbetare. Om vi gått från produktledarskap till ett så kallat thought leadership är vi idag på väg in en typ av empatiskt ledarskap och empatiskt företagande. I detta är hållbarhet ur alla dimensioner en förutsättning.

Helsingborg vill ju driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och en viktig del av den omställningen är ju företagen i regionen. På vilka sätt arbetar Öresundskraft med företagen i regionen för att hjälpa till med omställningen mot ett mer hållbart samhälle?

Helsingborgs Stad har mycket ambitiösa miljö- och klimatmål, vilket är oerhört inspirerande och gör att man blir stolt. Men utan företagen i regionen kommer vi aldrig nå målen. Vi har en lång historia av att tillsammans med företagen arbeta för samhällets bästa och ett fantastiskt exempel är att en stor del av vår klimatsmarta fjärrvärme kommer från restvärme från Kemira, ett samarbete vi haft sedan 1974!

Från och med 2021 tar vi ytterligare ett steg i samarbetet med regionala företag genom vår nya koncernstrategi "En plan för en planet." I strategin fokuserar vi på att se och nyttja företagens alla resurser och koppla dessa till våra egna. Syftet är skapa smarta partnerskap för både miljö, klimat och plånbok i ett ekosystempartnerskap. 

Några exempel är att vi nyligen har hjälpt Backahill att ta fram en miljö- och energistrategi, vi jobbar med Region Skåne kring det energismarta sjukhuset och vi är på gång med laddning av tunga fordon. Vi har ju redan ett lyckat exempel på den typen av laddning för ForSeas båtar till Helsingör. Detta vill vi nu jobba bredare kring.

Elektrifieringen och den därtill kommande effektutmaningen på elsidan är ett viktigt område i omställningen och här måste alla arbeta tillsammans. Det kommer handla om lastbalansering, effektstyrning, lokal elproduktion med mera för att kunna utveckla transportsektorns kommande behov av laddning av tunga fordon och utveckla fastigheternas fotavtryck på miljö och klimat.

Du är ju en person som i och med din roll på Öresundskraft står nära näringslivet i nordvästra Skåne. Hur har synen på hållbarhet och miljö i relation till energi förändrats inom näringslivet de senaste åren? Fokuserar man mer på vissa saker och mindre på annat? Hur ser trenderna ut?

Det har skett en stor förändring bara de senaste två, tre åren. Mycket till det positiva! Fler och fler försöker verkligen göra rätt på riktigt. Om hållbarhet förr var en fråga som någon höll på med vid sidan om, så är den integrerad i företagens strategier idag. Hållbarhet är en överlevnadsfråga för företagen idag. Kunderna kräver det och vi har inte många år på oss att lösa utmaningarna. Det är dock inte så lätt att göra rätt på riktigt och här vill vi verkligen stödja företagen i regionen. Vad det gäller energi är det viktigt att alla använder rätt energi till rätt sak i rätt tid. Här finns mycket kvar att göra.

Vilka produkter och tjänster skulle du säga att företag och näringsliv intresserar sig mest för? Varför tror du det är så?

Intresset för både solceller och elbilar växer snabbt nu. Företagen har börjat ställa om sina bilflottor till eldrivet. Elbilsladdning blir viktigare och fastighetsägarna behöver ta en ordentlig funderare på hur man löser den frågan om man inte redan tittar på det. Nu under hösten såg vi att 30% av alla nya sålda fordon är laddbara och andelen nya laddbara företagsbilar är ännu högre. Snart är elbilarna här på bred front och ägarna vill både kunna ladda hemma och på jobbet. Detta måste alla fastighetsägare snabbt förhålla sig till om man inte redan gjort det.

Hur ser framtiden ut? Vilka typer av energiåtgärder spår du att företag kommer att satsa mer på framöver och varför?

Det lokala energisystemet och lastbalansering inom och mellan fastigheter är definitivt en viktig del av framtiden. Återigen att använda rätt energi till rätt sak i rätt tid och även dela på överskottet och få betalt för detta. Solceller, laddning av såväl lätta som tunga transporter, batterilagring och smart styrning är delar av en relativt nära framtid.

Kyla kommer också på bredare front. Idag är kyla i fastigheten vad AC var i bilen på 80-talet och idag finns det ingen bil utan AC. Jag tror att vår klimatsmarta fjärrkyla och de investeringar Öresundskraft har ligger helt rätt i tiden här. Vi tar tillvara på restvärme från fjärrvärmenätet och använder naturligt kallt vatten från Öresund, vilket är väldigt klimatsmart.

Hur har kunderna förändrats de senaste åren? Finns det nya eller fler krav på din säljorganisation? 

Våra kunder har ju en helt annan kompetens idag, vilket självklart ställer stora krav på oss och på vår kompetens. Idag handlar det inte enbart om det enskilda energislaget eller den enskilda fastigheten utan om det lokala energisystemet, vilket gör det mycket mer komplext men också oerhört stimulerande. Hela energibranschen är i en oerhört stor omställning och vi vill verkligen kroka arm med våra kunder och skapa win-wins. Vinner de så vinner vi.

{{posts.CurrentItem.Author}}