Filbornaverket
Filbornaverket

Årskurs 8 och 9

På uppdrag av Öresundskraft och NSR erbjuder Miljöverkstaden årskurs 8 och 9 i Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Bjuv, Åstorp och Båstad utbildning i avfall och energi. Under rådande omständigheter är besöken på NSR och kraftvärmeverket Filbornaverket ersatta av filmat material och övningar som genomförs i klassrummet. 

Det nya digitala upplägget om Avfall och Energi består av följande delar:

  • Filmer om avfallstrappan med tillhörande diskussionsfrågor.
  • Ett material om minimering, återvinning och energiproduktion där eleverna diskuterar kring sopsortering och hållbar konsumtion. 
  • ”Uppdrag Helsingborg” handlar om olika energiomvandlingar. Eleverna ska ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är. 
  • I avslutande Escape room ”Filborna lock-down” blir eleverna instängda och måste ta sig ut genom att svara på frågor om avfall och energi. 

Vill ni ha ännu mer? Som extramaterial finns även filmserien "Livet med sopor" där vloggaren Filip Ljugberg beskriver vad som händer när han och sambon samlar avfall under tjugo dagar i sitt hem. 

Allt material finns samlat via länkarna nedan.

Lycka till!

Utbildningsmaterial​

Filmer om avfallstrappan

Diskussionsfrågor

Avfallsminimering – övning

Uppdrag Helsingborg

Escape room

För lärare

Digitalt upplägg avfall och energi

Koppling till kursplaner

Avfallsminimering

Escape room

Uppdrag Helsingborg