Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Rörligt elpris

SmartEl - Oftast den bästa affären för dig

För dig som ser det smarta i det rörliga priset. Rörligt elpris går upp och ner, men är över tid sett ofta den bästa affären för dig som kund.

SmartEl passar dig som har låg elanvändning. Bor du lite mindre och har hygglig koll på hur mycket el du använder så är SmartEl ett intressant elavtal för dig. När vi ser till vår prishistorik är det i många fall kunder med rörligt elpris som dragit vinstlotten. Men bor du i ett stort hus med högre elanvändning rekommenderar vi att du väljer ett av våra andra elavtal.

SmartEl har ingen bindningstid och baseras på ett volymvägt spotpris som innebär att priset är rörligt och räknas fram månadsvis i efterhand. Till detta kommer vårt avtalade påslag på 2,55 öre per kWh, SVK grundavgift, årsavgift samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift och kostnad för inköp av ursprungsgarantier. Moms tillkommer.

Avtalsvillkor elhandel

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft Marknad AB