En vit kontorsbyggnad
En vit kontorsbyggnad

Energikartläggning

Genom att satsa på en energikartläggning av vår kompetenta personal får ni en helhetssyn som underlättar för svåra investeringsbeslut. Vi går igenom historiska förbrukningar, fördelar energianvändningen i kategorier, sammanställer miljöbelastningar och räknar på åtgärder som är lönsamma.

Så här går vi tillväga

Vi går igenom energistatistiken för alla era energislag så långt bak som vi kan se, i regel minst fyra år tillbaka. Vi går igenom förbrukarna och fördelar energin med hjälp av mätningar och inventeringar på plats för att sedan lägga ett energipussel. En vanlig uppdelning för en industri är värme, ventilation, tryckluft, pumpar, belysning och kontors-el. Inom varje område letar vi åtgärder och prioriterar sedan dessa med en enkel pay-off-kalkyl. Det är inte ovanligt att hitta åtgärdsförslag som sänker energiförbrukningen med så mycket som 20 %. Resultaten presenteras sedan muntligt och i en skriftlig rapport, som även kan väljas på engelska.

Stöd från EU

Stödet är generöst och ersätter 50 % av kostnaden för energikartläggningen. Vi sköter både ansökan och inrapportering, som sker till Energimyndigheten, för att göra det enklare för er. En energikartläggning är verktyg för flera år framåt och tar i regel 1-2 månader att genomföra. Vi genomför dessa till fast pris som vi offererar efter kostnadsfritt besök hos er.

Öresundskraft Företagsmarknad AB