Videoguide: Så funkar din fjärrvärrmeväxlare

Titta på videoguiden som visar det viktigaste sakerna du bör veta om din fjärrvärmeväxlare.

Till exempel: Hur ställer du in den för bästa komfort? Hur justerar du trycket i systemet?

Jag har grönt vatten, varför?

Om du har grönt vatten när du tappar varmvatten finns det ett läckage på din värmeväxlare.

Öresundskraft färgar fjärrvärmevattnet grönt och om du ser detta är det någon form av läckage på din anläggning. Fjärrvärmevattnet är grönt, på grund av att vi tillsätter ämnet pyranin i vattnet. Det gröna vattnet gör att vi snabbt kan upptäcka eventuella läckage i ledningsnätet och i värmecentralen ute hos våra kunder. I och med att det är grönt kan vi snabbt ta beslut om läckan är från fjärrvärmenätet eller t ex från en dricksvattenledning.

Den gröna färgen kommer från färgämnet Pyranin, som är helt ofarligt. Pyranin är ett färgämne med grön färg och egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter som tvål, shampo och diskmedel. Pyranin är livsmedelsklassat och påverkar inte miljön. Kontakta oss på 042-490 32 00 för att felanmäla detta.

Öresundskraft AB